Hoppa till innehåll

Förfrågan om intresseanmälan för dem som vill bli innovationshubbar har öppnats

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2020 12.17
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har öppnat en öppen förfrågan om intresseanmälan för alla aktörer som är intresserade av att fungera som EU:s digitala innovationshubbar. Digitala innovationshubbar (European Digital Innovation Hubs, EDIH) är en del av EU:s nya program för ett digitalt Europa. De fungerar som servicecenter för företag och den offentliga sektorn.

Förfrågan stöder skapandet av en nationell lägesbild och mål samt förbereder sökande för den nationella ansökningsomgången och för EU:s urvalsprocess. Det går att svara på förfrågan fram till måndagen 10.8.

Förfrågan stöder utvecklandet av en nationell ram

Förfrågan stöder dem som är intresserade av EDIH-status genom att förbereda dem för både den nationella ansökningsomgången och kommissionens ansökningsomgång. Resultaten av förfrågan ger arbets- och näringsministeriet kunskapsunderlag för utveckling av den nationella ramen för EDIH-ansökan och EDIH-verksamheten utifrån de nationella målen och styrkorna.

Arbets- och näringsministeriet ordnar hösten 2020 en utlysning av Finlands EDIH-kandidater. Därefter kan de kandidater som medlemsstaterna utsett delta i den utlysning som EU-kommissionen ordnar. Det slutliga urvalet görs av kommissionen. Kommissionen har föreslagit att 3–5 europeiska digitala innova-tionshubbar (EDIH) ska inrättas i Finland.

Tjänster till stöd för en digital förnyelse av företagsfältet

EDIH bildar ett nätverk som omfattar hela EU och som har till uppgift att stödja företag och den offentliga sektorn i utnyttjandet och införandet av digitala lösningar. Målet är att få ny teknik att användas av företag och offentliga tjänster i större utsträckning och snabbare än för närvarande. Avsikten är att bygga upp nätverket utifrån redan existerande aktörer, utnyttja kundorienterade tjänster och undvika överlappningar.

-”Även om Finland har klarat sig bra i de senaste digitaliseringsmätningarna, finns det brister i synnerhet i den digitala förnyelsen av affärsverksamheten och värdeskapandet. Digitala innovationshubbar behövs för att påskynda förnyelsen av ekonomin och förbättra företagens konkurrenskraft efter coronaepidemin”, konstaterar utvecklingschef Petri Räsänen. Räsänen har ansvaret för att främja digitaliseringen av affärsverksamheten vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:

Lasse Laitinen, specialsakkunnig, 050 359 9258, lasse.laitinen(at)tem.fi

Petri Räsänen, utvecklingschef, 040 772 3008, petri.rasanen(at)tem.fi

Tillbaka till toppen