Hyppää sisältöön

Aiekysely innovaatiohubeiksi haluaville on avautunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2020 12.17
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut avoimen aiekyselyn kaikille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EU:n digitaalisina innovaatiohubeina. Digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa-ohjelmaa. Ne toimivat palvelukeskuksina yrityksille ja julkiselle sektorille.

Kysely tukee kansallisen tilannekuvan ja tavoitteiden muodostamista sekä valmistaa hakijoita kansalliseen hakuun ja EU:n valintaprosessiin. Kysely on avoinna maanantaihin 10.8. saakka.

Kysely tukee kansallisen kehikon kehittämistä

Kysely tukee EDIH-statuksesta kiinnostuneita tahoja valmistamalla näitä sekä kansalliseen että komission hakukierrokseen. Työ-ja elinkeinoministeriölle kyselyn tulokset tarjoavat tietopohjaa EDIH-haun ja EDIH-toiminnan kansallisen kehikon kehittämiseksi kansallisten tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää syksyllä 2020 haun Suomen EDIH-ehdokkaista. Tämän jälkeen jäsenvaltioiden nimeämät ehdokkaat voivat osallistua EU:n komission järjestämään hakuun. Lopullisen valinnan tekee komissio. Komissio on ehdottanut, että Suomeen perustettaisiin 3-5 EDIH:ia.

Palveluita yrityskentän digitaalisen uudistamisen tueksi

EDIH:t muodostavat koko EU:n kattavan verkoston, jonka tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa. Tavoitteena on saada uusia teknologioita nykyistä laajemmin ja nopeammin yritysten ja julkisten palveluiden käyttöön. Verkosto pyritään rakentamaan jo olemassa olevien toimijoiden pohjalta, hyödyntämällä asiakaslähtöisiä palveluita ja välttäen päällekkäisyyksiä.

-”Vaikka Suomi on pärjännyt hienosti viimeisimmissä digitalisaatiomittauksissa, puutteita on erityisesti liiketoiminnan digitaalisessa uudistumisessa ja arvonluonnissa. Digitaaliset innovaatiohubit tarvitaan, jotta voidaan vauhdittaa talouden uusiutumista ja parantaa yritysten kilpailukykyä koronaepidemian jälkeen”, toteaa kehittämispäällikkö Petri Räsänen. Räsänen vastaa liiketoiminnan digitalisaation edistämisestä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätiedot:

Lasse Laitinen, erityisasiantuntija, 050 359 9258, lasse.laitinen(at)tem.fi
Petri Räsänen, kehittämispäällikkö, 040 772 3008, petri.rasanen(at)tem.fi

 
Sivun alkuun