Hoppa till innehåll

Förlängningen av maximitiden för startpeng fortsätts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2020 9.00 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 11.55
Pressmeddelande

Riksdagen har godkänt en regeringsproposition med vilken giltighetstiden för den temporära lag-stiftningsändringen som gäller beviljande av startpeng förlängs till utgången av 2020. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringen den 26 juni 2020, och den träder i kraft den 1 juli 2020.

Maximitiden för startpeng förlängdes från och med den 1 maj 2020 temporärt från 12 månader till 18 månader. Genom lagändringen tryggas möjligheten för företagare som får startpeng att starta och etablera företagsverksamhet trots coronapandemin. Giltighetstiden för förlängningen av maximitiden förlängs till utgången av 2021. Startpengen kan därmed beviljas för sammanlagt högst 18 månader, om perioden med startpeng har inletts före utgången av 2020.

Giltighetstiden för den temporära förordningsändring som gäller utbetalning av startpeng förlängs också. Startpeng kan betalas fram till den 31 december 2020 för de dagar då företagaren arbetar i sitt företag samt för de dagar då verksamheten är avbruten på grund av COVID-19-pandemin. Om den som får startpeng har möjlighet att arbeta till exempel några dagar i veckan, och även om det på grund av epidemin endast är möjligt att arbeta på deltid, kommer startpeng att betalas även för de dagar när företagaren inte arbetar i sitt företag.

Ändringarna är en del av åtgärderna i anslutning till COVID-19-pandemin. Bakgrunden till ändringarna är de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förslag om att förlänga giltighetstiden för de temporära ändringarna i arbetslagstiftningen och lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbets- och näringsbyrån kan med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) bevilja startpeng till enskilda kunder som inleder företagsverksamhet på heltid. Syftet med startpeng är att trygga företagarens försörjning i det skede företagsverksamheten inleds och etableras.

Ytterligare information:
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 257

Tillbaka till toppen