Hyppää sisältöön

Maximitiden för startpeng förlängs och ordnandet av intervjuer för arbetssökande görs flexiblare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 14.08 | Publicerad på svenska 24.4.2020 kl. 13.21
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade den 23 april 2020 en regeringsproposition till riksdagen enligt vilken maximitiden för startpeng förlängs och arbets- och näringsbyråerna kan ordna regelbundna intervjuer flexiblare än normalt. Dessutom innehåller propositionen ändringar som gäller arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa. De temporära ändringarna beror på COVID-19-pandemin och de avses träda i kraft den 1 maj 2020.

Maximitiden för startpeng förlängs enligt förslaget temporärt från 12 månader till 18 månader. Genom ändringen tryggas möjligheterna för företagare som får startpeng att inleda och etablera företagsverksamhet trots den tillfälliga försämring av verksamhetsförutsättningarna som orsakas av covid-19-pandemin. Ändringen ska gälla till och med den 30 juni 2021.

I propositionen ingår även en ändring enligt vilken jobbsökningen inte upphör att vara i kraft på grund av att personen har begått ett misstag när han eller hon använt nättjänsten för att inleda jobbsökningen. Jobbsökningens giltighet påverkar rätten till arbetslöshetsförmåner. De ändringar som gäller intervjuerna och jobbsökningens giltighet ska gälla till och med den 30 juni 2020.

Den arbetssökande förlorar inte rätten till arbetslöshetsförmåner i framtiden på grund av att han eller hon inte har följt sin sysselsättningsplan. En arbetssökande har också rätt att avbryta service som stöder sysselsättning utan att förlora sina arbetslöshetsförmåner av en grundad anledning som har samband med covid-19-pandemin. Ändringarna är i kraft till och med den 31 juli 2020.

Arbets- och näringsbyråns skyldighet att ordna regelbundna intervjuer med den arbetssökande ändras temporärt. När jobbsökningen inleds ordnas intervjuer endast för arbetssökande för vilka ordnandet är särskilt nödvändigt. Vid bedömningen av skyldigheten att ordna intervjuer beaktas också arbets- och näringsbyråns resurser och arbetsmarknadsläget inom byråns område. Senare ska man sträva efter att ordna intervjuerna med tre månaders mellanrum, om det är möjligt.

Ytterligare upplysningar:
Kirsi Hyttinen, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 048 263 (medierepresentanters frågor om startpeng)
Meri Pensamo, regeringssekreterare, tfn 0295 047 257 (medierepresentanters frågor om tjänster för arbetssökande)
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 049 084 (medierepresentanters frågor om arbetslöshetsförmåner)

 
Sivun alkuun