Hoppa till innehåll
Media

Forskargrupp föreslår ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa och arbetskraftspolitiken

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2021 11.32 | Publicerad på svenska 8.6.2021 kl. 15.00
Pressmeddelande

En forskargrupp under ledning av professor Markus Jäntti föreslår regeringen åtgärder som enligt undersökningar främjar sysselsättningen. Regeringen granskar forskargruppens förslag när den bereder sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin.

– Det finns inga enkla sätt att höja sysselsättningen. Vi har lagt fram ett antal förslag som vi på basis av forskningsresultaten tror främjar sysselsättningen. I vårt arbete har vi beaktat hur åtgärderna utöver sysselsättningen påverkar inkomstfördelningen och välfärden i Finland, berättar professorn i ekonomi Markus Jäntti från Stockholms universitet.

– Jag tackar forskargruppen för ett grundligt arbete. Vi går igenom förslagen noggrant. Regeringen har förbundit sig att utöver de sysselsättningsåtgärder som redan vidtagits före utgången av regeringsperioden fatta beslut som stärker den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Arbets- och näringsministeriet publicerade forskargruppens rapport 8.6.2021. Den oberoende arbetsgruppen inledde sitt arbete i november 2019.

Forskargruppen skulle satsa på att stödja jobbsökning och partiellt arbetsföra

Forskargruppens förslag och rekommendationer kan delas in i sex helheter:

  1. utkomstskydd för arbetslösa
  2. aktiv arbetskraftspolitik
  3. partiellt arbetsföra
  4. skatter och inkomstöverföringar
  5. företagandets sysselsättningseffekter
  6. invandring och sysselsättning.

Forskargruppen föreslår att längden på utkomstskyddet för arbetslösa ska bli konjunkturbaserad. Dagpenningsperiodens längd ska i ett exceptionellt besvärligt ekonomiskt läge vara längre än för närvarande och annars kortare än för närvarande. Forskargruppen föreslår dessutom att arbetsvillkoret för arbetslöshetsförmån ska basera sig på arbetssökandes inkomster och att utbetalningen av dagpenning ska automatiseras. Om den arbetssökande försummar sin skyldighet i samband med jobbsökningen, leder detta till en varning före sanktionen.

För att arbetssökande ska sysselsättas i större grad än för närvarande föreslår forskargruppen bland annat att personalen vid arbets- och näringsbyråerna utökas, att möten med arbetssökande inleds tidigare än för närvarande och att informationstekniken utnyttjas i större utsträckning.

För att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra vill forskargruppen enligt rapporten bland annat öka intensifierade stödåtgärder, såsom arbetsträning.

Forskargruppens rapport innehåller en översikt där sysselsättningsgraden i de olika nordiska länderna jämförs. Dessutom granskar forskarna mer detaljerat vilken arbetskraft och vilka potentiella sysselsatta som finns i Finland.

Ytterligare information:
Markus Jäntti, professor, Stockholms universitet, tfn +46 8 162 645
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8073
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483 (frågor till arbetsministern)

Tillbaka till toppen