Hoppa till innehåll
Media

Tutkijaryhmä ehdottaa muutoksia työttömyysturvaan ja työvoimapolitiikkaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2021 11.32
Tiedote

Professori Markus Jäntin johtama tutkijaryhmä ehdottaa hallitukselle toimenpiteitä, jotka edistävät työllisyyttä tutkimusten mukaan. Hallitus tarkastelee tutkijaryhmän ehdotuksia valmistellessaan taloutta vahvistavia työllisyystoimia.

– Helppoja keinoja työllisyyden nostamiseen ei ole. Olemme tehneet joukon ehdotuksia, joiden uskomme tutkimustulosten perusteella edistävän työllisyyttä. Olemme työssämme huomioineet, miten toimet vaikuttaisivat työllisyyden lisäksi tulojen jakautumiseen ja hyvinvointiin Suomessa, taloustieteen professori Markus Jäntti Tukholman yliopistosta kertoo.

– Kiitän tutkijaryhmää perusteellisesta työstä. Käymme ehdotukset tarkasti läpi. Hallitus on sitoutunut tekemään hallituskauden loppuun mennessä jo tehtyjen työllisyystoimien lisäksi päätöksiä, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tutkijaryhmän raportin 8.6.2021. Riippumaton työryhmä aloitti työnsä marraskuussa 2019.

Tutkijaryhmä panostaisi työnhaun ja osatyökykyisten tukeen

Tutkijaryhmän ehdotukset ja suositukset voidaan jakaa kuuteen kokonaisuuteen:

  1. työttömyysturva
  2. aktiivinen työvoimapolitiikka
  3. osatyökykyiset
  4. verot ja tulonsiirrot
  5. yrittäjyyden työllistämisvaikutukset
  6. maahanmuutto ja työllisyys.

Työttömyysturvan keston tutkijaryhmä muuttaisi suhdanneperusteiseksi. Päivärahakauden kesto olisi poikkeuksellisen hankalassa taloustilanteessa nykyistä pidempi ja muulloin nykyistä lyhyempi. Lisäksi tutkijaryhmä ehdottaa, että työttömyysetuuden työssäoloehto perustuisi työnhakijan tuloihin ja päivärahan maksaminen automatisoitaisiin. Jos työnhakija laiminlöisi työnhakuun liittyvän velvollisuutensa, tästä seuraisi varoitus ennen sanktiota.

Jotta työnhakijat työllistyisivät nykyistä paremmin, tutkijaryhmä ehdottaa muun muassa, että TE-toimistojen henkilökuntaa lisättäisiin, työnhakijoiden tapaamiset alkaisivat nykyistä aikaisemmin ja tietoteknologiaa hyödynnettäisiin laajemmin.

Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi tutkijaryhmä lisäisi muun muassa tehostettuja tukitoimia kuten työhönvalmennusta.

Tutkijaryhmän raportti sisältää katsauksen, jossa vertaillaan työllisyysastetta eri Pohjoismaissa. Lisäksi tutkijat tarkastelevat yksityiskohtaisemmin, millaista työvoimaa ja potentiaalisia työllisiä Suomessa on.

Lisätiedot:
professori Markus Jäntti, Tukholman yliopisto, p. +46 8 162645
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, p. 029 504 8073
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 340 9483 (kysymykset työministerille)

Tillbaka till toppen