Hoppa till innehåll

Fortsatt tid för ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi fram till den 16 november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 10.53
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet förlänger ansökningstiden för investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi, som öppnades den 5 oktober 2021, till den 16 november. Understödet erbjuds för främjande av nya, innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. Den ursprungliga ansökningstiden löper ut den 28 oktober. Det har reserverats 575 000 euro för understöden.

Arbets- och näringsministeriet beviljar företag understöd för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi. Målet är att skapa nya arbetstillfällen, främja klimatmålen och främja en förändring av verksamhetssätten för att målen för cirkulär ekonomi ska uppnås. 

Understödet är avsett för antingen investeringar eller utvecklingsprojekt som syftar till investeringar. Investeringar som främjar cirkulär ekonomi kan hänföra sig till teknik eller stödja nya verksamhetssätt eller tjänster. Utvecklingsprojekt kan vara utredningar som krävs för betydande investeringar eller skapande av nätverk och samverkan som behövs för genomförandet av investeringar. 

Understöd kan också sökas för genomförande av innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen. Då kan också aktörer inom tredje sektorn få understöd. 

De projekt som genomförs med detta understöd ska genomföras senast den 30 juni 2023. Stödbeloppet är högst 200 000 euro per företag enligt de minimis-villkoren. 

Understöd kan sökas fram till den 16 november 2021 kl. 16.15. Ansökningarna ska skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. 

Ytterligare information:
Ulla Palander, specialsakkunnig, ANM, ulla.palander(at)gov.fi och tfn 029 504 9235
Sari Tasa, specialsakkunnig, ANM, sari.tasa(at)gov.fi och tfn 029 504 8242

Tillbaka till toppen