Hoppa till innehåll

Grunderna för nedstängningen av restauranger granskas nästa gång efter påsk

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2021 8.45 | Publicerad på svenska 1.4.2021 kl. 13.59
Pressmeddelande

Restauranger och andra förplägnadsrörelser ska hållas stängda för kunderna fram till den 18 april 2021 i de områden där det är nödvändigt för att stoppa spridningen av epidemin.

Grunderna för nedstängningen ses över varje vecka

Statsrådet ändrar förordningen om nedstängningen i något område inte längre är nödvändig eller om smittläget i något landskap eller område blir allvarligare. 
 
Onsdagen den 7 april ger Institutet för hälsa och välfärd följande utlåtande till arbets- och näringsministeriet om eventuella ändringar i de områden som omfattas av nedstängningen av restauranger. I sitt utlåtande tar Institutet för hälsa och välfärd ställning till de regionala samordningsgruppernas uppdaterade bedömningar av det epidemiologiska läget i landskapen. Områdena kommer sannolikt att göra dessa uppdateringar tisdagen den 6 april. 
 
Den uppdaterade förordningen utfärdas på torsdagen den 8 april om det inte längre är nödvändigt att stänga restauranger i något område eller om situationen i något område har blivit allvarligare med tanke på epidemin. Ändringsbeslutet träder i kraft så att nedstängningen upphör fredagen den 9 april i ett landskap där smittläget har förbättrats så att nedstängningen inte längre är nödvändig. Eventuella nya nedstängningar träder i kraft måndagen den 12 april kl. 00. Detta gäller alltså endast i situationer där smittläget enligt hälsomyndigheternas utlåtande har allvarligt försämrats och nedstängningen anses vara nödvändig för att bryta upptrappningen av epidemin.


Ytterligare information:
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7062 
Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 396 3574
 

Tillbaka till toppen