Hoppa till innehåll

Ett omfattande paket av regeringen för att stödja företagen – Finnvera beviljar tilläggsfinansiering för företag på 10 miljarder euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 11.59 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 15.31
Pressmeddelande
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Regeringen har berett ett omfattande stödpaket till stöd för företagen för att bekämpa de skador som coronavirusepidemin orsakar. Regeringen möjliggör en tilläggsfinansiering på 10 miljarder euro för företagen genom Finnvera. Den primära verksamhetsmodellen är garantiverksamhet där bankerna beviljar krediter. Den ersättningsandel av de kreditförluster och borgensförluster som staten betalar Finnvera stiger dessutom från 50 till 80 procent.

– Vi stärker kraftfullt stödet till företagen under coronavirusepidemin. Vi anvisar Finnveras, Business Finlands och arbets-, närings- och miljöcentralernas tilläggsfinansiering så att vi förbättrar företagens möjligheter att klara av en besvärlig situation, säger näringsminister Mika Lintilä.

Finnvera beviljar 12 miljarder i finansiering för företag

Regeringen har med snabb tidtabell berett en regeringsproposition om höjning av Finnvera Abp:s inhemska bevillningsfullmakt för finansiering från nuvarande maximibelopp på 4,2 miljarder euro till 12 miljarder euro.

Finnvera Abp förmår inom ramen för den nuvarande fullmakten öka företagsfinansieringen med 2 miljarder euro. Därmed möjliggör höjningen av fullmakten till 12 miljarder euro en tilläggsfinansiering för företagen på 10 miljarder euro. Den ersättningsandel av de kredit- och borgensförluster som staten betalar Finnvera höjs dessutom från 50 till 80 procent. I och med höjningen kan Finnvera öka sitt risktagande i en osäker situation.

Business Finland får 150 tilläggsmiljoner för företagsstödjande åtgärder

Business Finlands understödsfullmakt ökas med 150 miljoner euro som används för snabba företagsstödjande åtgärder.

Business Finland öppnade den 19 mars 2020 två nya finansieringstjänster som syftar till att lindra de ekonomiska konsekvenser som coronavirusepidemin har orsakat. Finansieringstjänsterna är avsedda för små och medelstora företag och midcapföretag som är verksamma i Finland och vars affärsverksamhet lider av coronavirussituationen.

Målet för finansieringstjänsterna är åtminstone turism, turismrelaterade tjänster, kreativa och utövande branscher samt alla branscher där funktionsförmågan hos underleverantörskedjorna har påverkats eller håller på att påverkas av coronavirussituationen. Finansieringen är avsedd för ett företag för utredning och utveckling av nya affärsverksamheter i undantagsförhållanden. De första finansieringsbesluten fattas redan den 20 mars 2020.

En rejäl ökning av stödet till företags utvecklingsprojekt

Närings-, trafik- och miljöcentralernas bevillningsfullmakt för företagens utvecklingsprojekt ökas med 50 miljoner euro.

Den utökade fullmakten används i synnerhet för understöd som beviljas för hantering och förebyggande av konsekvenserna av coronavirus för små och medelstora företag inom servicebranscherna, men vid behov också inom andra branscher.

Rådgivningstjänster för företag stärks

Funktionsförmågan hos rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen som riktar sig till företagare stärks med 500 000 euro och en riksomfattande verksamhetsmodell genomförs för företagare som hamnat i ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter.

– Detta är nu de aktuella åtgärderna för att stödja företag i samband med coronaviruset. Det är alldeles klart att det behövs mer stöd. Vi följer situationen kontinuerligt och fattar snabbt nödvändiga beslut, säger minister Lintilä.

Ytterligare upplysningar:

Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 62663
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 228

Tillbaka till toppen