Hoppa till innehåll

Regeringen överlämnar energi- och klimatstrategin 24 november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2016 11.44 | Publicerad på svenska 7.11.2016 kl. 14.39
Pressmeddelande

Regeringen lägger just nu sista handen vid den nationella energi- och klimatstrategin, som enligt planerna ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde den 24 november och lämnas till riksdagen i form av en redogörelse. Före statsrådets sammanträde behandlas ärendet också i finansutskottet, som sammanträder samma dag.

Riktlinjerna i den under beredning varande strategin gås igenom vid regeringens strategisammanträde i dag på eftermiddagen. I morgon tisdag behandlas strategisammanträdets resultat vid mötet i regeringens ministerarbetsgrupp för bioekonomi och ren energi. Efter detta finslipas strategin innan den föredras inför statsrådet.

Regeringens ministerarbetsgrupp för bioekonomi och ren energi leder beredningen av strategin. Strategin har beretts i samarbete med olika ministerier under ledning av arbets- och näringsministeriet. Näringsminister Olli Rehn presenterar den färdiga strategin vid en presskonferens som hålls efter statsrådets sammanträde den 24 november 2016.

I strategin fastställs konkreta åtgärder och mål för att Finland ska uppnå de energi- och klimatmål för 2030 som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering och avtalats gemensamt inom EU och vara planenligt på väg mot ett kolneutralt samhälle år 2050.

Ytterligare upplysningar:
Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 345 8490

Tillbaka till toppen