Hoppa till innehåll

Regeringen utfärdade förordning om skyddsupplagringsprogram

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 14.08 | Publicerad på svenska 13.6.2018 kl. 14.11
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 13 juni 2018 en förordning om skyddsupplagringsprogrammet. I förordningen fastställs enligt deras tullpositioner de råvaror, tillbehör och produkter om vilka skyddsupplagringsavtal kan ingås med företag.

De skyddsupplag som företag upprätthåller utgör en typ av lager som kan användas för tryggande av försörjningsberedskapen. Skyddsupplag kan upprättas för tryggande av befolkningens försörjning och för upprätthållande av produktionsverksamheten för att sådana råvaror, tillbehör och produkter som är nödvändiga med tanke på eventuella störningar i utrikeshandeln ska kunna lagras.

Det viktigaste syftet med de skyddsupplag som företagen upprätthåller är att trygga industrins viktiga produktionsverksamhet i situationer med mindre svårigheter i tillgången på råvaror. Skyddsupplagringen grundar sig på frivilliga avtal mellan Försörjningsberedskapscentralen och företagen. Idén med den är att näringsidkarna utöver det lager med varor som de normalt behöver dessutom skaffar ett skyddsupplag av varor för att kunna trygga sin egen verksamhet i situationer där det förekommer störningar.

Förordningen träder i kraft den 19 juli 2018. Den gamla förordningen, som ännu i dagens läge är i kraft, upphör att gälla dagen innan. Den gällande förordningen har reviderats i viss mån, och den nya förordningen gäller i fem år.

Ytterligare upplysningar:
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3581

Tillbaka till toppen