Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att reformera företagsstöden

Arbets- och näringsministeriet
28.9.2017 14.13 | Publicerad på svenska 4.10.2017 kl. 18.56
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utarbeta en färdplan för en reform av företagsstöden. Arbets- och näringsministeriets tidigare utredningar om företagsstöd inklusive skattestöd samt andra tillgängliga forskningsresultat kommer att beaktas. Under arbetet bedöms också ställningen för de branscher som är utsatta för internationell konkurrens.

Färdplanen ska vara en gemensamt godkänd långsiktig plan för att utveckla företagsstödsystemet i en sådan riktning att det blir tydligare, bättre främjar förnyelse och produktivitet i företagen samt blir mer kostnadseffektivt med tanke på statsfinanserna, samtidigt som målen i energi- och klimatstrategin beaktas.

Arbetet genomförs i två faser. I den första fasen utarbetar arbetsgruppen före den 15 december 2017 ett förslag om vilka nuvarande stöd som bör minskas. Utifrån detta förslag utarbetar arbetsgruppen under den andra fasen ett förslag till allmänna principer för hur det på så sätt skapade spelrummet kan omfördelas för att utveckla systemet för företagsstöd. Avsikten är att reformen ska träda i kraft stegvis 2019–2023.

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta en gemensam färdplan för att förflytta tyngdpunkten i företagsstödsystemet i en riktning som främjar företagens och näringarnas produktivitet på lång sikt. I samband med utarbetandet av färdplanen bör man även bedöma alternativa metoder som kan användas för att uppnå målen i stället för att fortsätta betala ut stöd.

Arbetsgruppens sammansättning

Näringsminister Mika Lintilä, arbets- och näringsministeriet (ordförande)
Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot, Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Kaj Turunen, riksdagsledamot, Blåa riksdagsgruppen
Teuvo Hakkarainen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Peter Östman, riksdagsledamot, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Harri Jaskari, riksdagsledamot, Samlingspartiets riksdagsgrupp
Mauri Pekkarinen, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp
Lauri Ihalainen, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Emma Kari, riksdagsledamot, Gröna riksdagsgruppen
Mats Nylund, riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppen
Terhi Järvikare, avdelningschef, finansministeriet (generalsekreterare)
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet (generalsekreterare)
Sanna Ruuskanen, enhetschef, kommunikationsministeriet
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet

Permanenta sakkunniga:

Mika Kuismanen, chefsekonom, Företagarna i Finland
Jouni Hakala, direktör, Finlands näringsliv rf
Marko Mäki-Hakola, näringslivsdirektör, MTK ry
Jouni Punnonen, ledande sakkunnig i energifrågor, Skogsindustrin rf
Pia Björkbacka, expert i internationella frågor, FFC (Gemensam representant för löntagarnas centralorganisationer FFC, STTK och Akava)
Anni Huhtala, överdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral VATT

Arbetsgruppens mandattid är 1.10.2017–28.2.2018.

Ytterligare upplysningar:
Olli Koski, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 541 9645


 

Tillbaka till toppen