Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Hallitus asetti yritystukien uudistamista koskevan työryhmän

Työ- ja elinkeinoministeriö
28.9.2017 14.13
Tiedote

Valtioneuvosto on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia tiekartta yritystukien uudistamiseksi. Huomioon otetaan TEM:n aiemmat selvitykset yritystuista mukaan lukien verotuet sekä muu käytettävissä oleva tutkimustieto. Työssä arvioidaan myös kansainvälisessä kilpailussa olevien toimialojen asemaa

Tiekartan tulisi olla yhteisesti hyväksytty pitkän aikavälin suunnitelma, jossa yritystukijärjestelmää kehitetään selkeämmäksi, paremmin yritysten uudistumista ja tuottavuutta edistäväksi sekä valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi huomioiden energia- ja ilmastostrategian tavoitteet.

Työ toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä tekee esityksen supistettavista nykyisistä tuista 15.12.2017 mennessä. Tähän esitykseen pohjautuen työryhmä esittää toisessa vaiheessa yleiset periaatteet, miten näin luotua liikkumatilaa

kohdennetaan uudelleen yritystukijärjestelmän kehittämiseksi. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vaiheittain vuosina 2019–2023.

Yritystukityöryhmän tehtävänä on laatia yhteinen tiekartta, jolla yritystukijärjestelmän

painopistettä siirretään yritysten ja elinkeinojen pitkän aikavälin tuottavuutta edistävään

suuntaan. Yritystukien uudistamisen tiekartan laatimisen yhteydessä tulee arvioida muita vaihtoehtoisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi tuen jatkamisen sijaan.

Työryhmän kokoonpano

Elinkeinoministeri Mika Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö (puheenjohtaja)
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Kaj Turunen, Sinisten eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Peter Östman, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Harri Jaskari, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Mauri Pekkarinen, Keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Lauri Ihalainen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Emma Kari, Vihreä eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Mats Nylund, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Osastopäällikkö Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö (pääsihteeri)
Osastopäällikkö Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö (pääsihteeri)
Yksikön päällikkö Sanna Ruuskanen, liikenne- ja viestintäministeriö
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö

Pysyvät asiantuntijat:

Pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät
Johtaja Jouni Hakala, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK ry
Johtava energia-asiantuntija Jouni Punnonen, Metsäteollisuus ry
Kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, SAK (Palkansaajakeskusjärjestöjen
SAK, STTK ja Akava yhteinen edustaja)
Ylijohtaja Anni Huhtala, VATT

Työryhmän toimikausi on 1.10.2017–28.2.2018.


Lisätiedot:
johtaja Olli Koski, TEM, p. 050 5419645
 

Sivun alkuun