Hoppa till innehåll

Högnivågrupp diskuterade konsekvenserna av Rysslands invasion för arbetsmarknaden och arbetslivet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2022 13.45 | Publicerad på svenska 23.3.2022 kl. 10.40
Pressmeddelande
Tuula Haatainen

Måndagen den 21 mars 2022 sammankallade arbetsminister Tuula Haatainen en högnivågrupp som består av parter från ministerierna, myndigheterna och arbetslivet. Gruppen tillsattes ursprungligen i mars 2020 för att bedöma coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknadens funktion. Nu fortsätter samarbetet på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

”Konsekvenserna av det krig som Ryssland inlett känns på arbetsmarknaden och i företagen också i Finland. Det är viktigt att vi med låg tröskel håller kontakt med de centrala aktörerna i arbetslivet också i denna kris", säger arbetsminister Tuula Haatainen

Under diskussionen behandlades bland annat hurdant stöd Finland kan erbjuda dem som flyr kriget i Ukraina och vilka möjligheter till sysselsättning de har. Det konstaterades att utöver den offentliga sektorn har också organisationerna och det civila samhället en viktig roll när det gäller att stödja etableringen i Finland.  

Gruppen diskuterade också hur sanktionerna och motsanktionerna påverkar företagen. Dessutom fick arbetsgruppen en översikt över arbetet i ministerarbetsgruppen för beredskap.

Vid ett rundabordssamtal berättade organisationerna om sina erfarenheter av det aktuella läget och kom med synpunkter på vilka åtgärder som behövs. Högnivågruppen sammanträder i fortsättningen regelbundet för att granska lägesbilden för den nya kris som kriget orsakat och för att diskutera nödvändiga åtgärder.

I gruppen ingår representanter för Finlands näringsliv rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, Akava ry, KT Kommunarbetsgivarna, Statens arbetsmarknadsverk, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Företagarna i Finland rf och Finlands Kommunförbund rf. De aktörer inom förvaltningen som deltar är arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån.

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 353
 

Tillbaka till toppen