Hoppa till innehåll
Media

Hur uppnår Finland visionen för artificiell intelligens 2030? − Halvtidsrapporten om programmet Artificiell intelligens 4.0 innehåller förslag till konkreta mål och åtgärder

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 12.55
Pressmeddelande
Mustalla pohjalla sähköisen näköistä tekoälyä kuvaavaa massaa ja Suomen kartta

Enligt målet i programmet Artificiell intelligens 4.0 är den finländska industrins trumfkort år 2030 hållbarhet, förmåga till förnyelse, banbrytande teknik och lösningar som gör det möjligt att öka det positiva klimatavtrycket. Halvtidsrapporten sammanställer de konkreta målen och åtgärdsförslagen för att Finland ska nå visionen för artificiell intelligens 2030. 

Näringslivet omformas av den fjärde industriella revolutionen, det vill säga digitaliseringen av produktionen och tjänsterna och omställningen till en hållbar verksamhet som beaktar planetens gränser. Målet med programmet Artificiell intelligens 4.0 som startade 2020, är att Finland är banbrytare inom den digitala och gröna omställningen före 2030.

- Vårt mål är att de finländska små och medelstora företagen ligger i täten för utvecklingen av digitaliseringen i internationella jämförelser. Den gröna och digitala omställningen är de viktigaste drivkrafterna bakom hållbar utveckling och ekonomisk konkurrenskraft. Programmet fokuserar särskilt på digitalisering av företagen inom tillverkningsindustrin och på förnyelsen av värdeskapandet, säger näringsminister Mika Lintilä.

- Den finländska industrins trumfkort är hållbarhet, förmåga till förnyelse och banbrytande teknik. Vi har färdigheter att hålla oss bland de bästa länderna inom teknik och artificiell intelligens, men det kräver att vi redan i dag vidtar konkreta åtgärder som riktar sig långt in i framtiden, säger Jussi Herlin som är ordförande för programmet Artificiell intelligens 4.0.

Under hösten 2021 har programmets tematiska underarbetsgrupper tillsammans med intressegrupperna specificerat målen och fastställt nyckelresultat samt de åtgärder och indikatorer som dessa kräver. Halvtidsrapporten innehåller underarbetsgruppernas resultat och fyra förslag som hjälper att uppnå visionen om Finland som föregångare inom den gröna och digitala omställningen 2030. 

1. Finland ska investera i spetsteknik

För att Finland även framöver ska kunna vara bland de bästa när det gäller artificiell intelligens krävs det ökande satsningar på ny kompetens och ny spetsteknik, till exempel på dataekonomi, databaserat värdeskapande, högpresterande beräkning och teknik för samordning av nätverksteknik och AI. Utöver att utveckla kompetensen måste Finland i allt högre grad kunna locka till sig internationella högkvalificerade experter.

2. Natursmart och digital teknik är nyckeln till  trippelvinst inom hållbar utveckling

Natursmart teknik innebär att företagen med sina produkter och lösningar skapar ekonomisk, social och miljömässig nytta för samhället. Att samtidigt satsa på natursmart och digital teknik ger Finland trippelvinst inom hållbar utveckling. Med trippelvinst avses ekonomisk, ekologisk och social nytta, det vill säga ökad affärsverksamhet, bättre sysselsättning och välfärd samt klimat- och miljöfördelar.

3. Finländska företag föregångare inom digitalisering i internationella jämförelser

Små och medelstora industriföretag är kärnan i den finländska nationalekonomin. En hållbar utveckling av vår ekonomi beror stort på hur små och medelstora företag kan höja produktiviteten, förbättra konkurrenskraften och minska klimatavtrycket bland annat med hjälp av ny teknik.

Hinder för den digitala utvecklingen i små och medelstora företag är till exempel knappa resurser, brådska i vardagen och brist på kompetens. Dessa hinder måste man försöka röja både inom den offentliga sektorn och i näringslivet.

4. Finland medverkar aktivt i arbetet med att skapa EU:s strategier för artificiell intelligens, data och industri

Finland bör arbeta aktivt för utvecklingen av artificiell intelligens och digitalisering i EU. Den finländska kompetensen bör göras synligare i EU, och Finland bör påverka aktivt bland annat de exportbranscher som är potentiella för oss.

Programmet Artificiell intelligens 4.0 fortsätter arbetet nästa år genom att prioritera och precisera åtgärdsförslagen. Programmet fortsätter fram till mars 2023. 

Ytterligare information:
Jussi Herlin, ordförande för programmet Artificiell intelligens 4.0, [email protected] 
Ilona Lundström, avdelningschef, vice ordförande för programmet Artificiell intelligens 4.0, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186
Satu Vasamo-Koskinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7073
Kristine Alanko, planerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7344

Tillbaka till toppen