Tekoäly 4.0 -ohjelma vauhdittaa liiketoiminnan digitalisaatiota

Robotti

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.​​​​​​  

Tekoäly 4.0 -ohjelmassa laaditaan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla digitalisaatiota Suomessa edistetään. Ohjelmassa keskitytään erityisesti tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon yrityksissä. Ohjelmalla pyritään vahvistamaan digitaalisuutta ja talouskasvua. 

Tavoitteena on kannustaa eri sektoreita yhteistyöhön, kasvattaa digitaalisuuteen tehtyjä investointeja ja lisää erityisesti pk-yritysten digitaitoja. Ohjelman painopisteitä ovat myös eurooppalainen yhteistyö ja vihreä siirtymä.

Visio vuodelle 2030: Suomesta kestävä voittaja kaksoissiirtymässä

Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteena on, että vuonna 2030 suomalainen teollisuus on puhdasta, tehokasta ja digitaalista. Se tuottaa kilpailukykyisiä, asiakkaiden hiilikädenjälkeä kasvattavia ratkaisuja globaaleille, yhtenevästi säännellyille markkinoille.

Kaksoissiirtymällä tarkoitetaan teollisuuden digitalisaation ja vihreän siirtymän haasteisiin vastaamista samanaikaisesti. Tavoitteena on, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa kestävä voittaja kaksoissiirtymässä vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelman perustana EU:n tavoitteet ja Suomen tekoälystrategia

Suomi on vuonna 2017 luonut ensimmäisten EU-maiden joukossa tekoälystrategian, johon Tekoäly 4.0 -ohjelma perustuu. Ohjelmassa tekoälyteknologiat yhdistyvät laajaan joukkoon muita digitaalisia teknologioita, kuten esineiden internet, 3D-tulostus, robotiikka, kvanttilaskenta sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus.
Ohjelma edistää osaltaan yritysten ja talouden toipumista koronapandemista. Myös Euroopan komissio on nostanut digitaalisuuden yhdeksi keskeiseksi keinoksi luoda uutta talouskasvua.

Ohjausryhmässä laaja kokoonpano eri toimijoita

Puheenjohtaja:
Jussi Herlin, Kone Oyj

Varapuheenjohtaja:
osastopäällikkö Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:
Cristina Andersson, Airawise Oy
Milja Köpsi, Mimmit koodaa
Minna Lanz, Tampereen yliopisto
Anni Ronkainen, Kesko Oyj
Teemu Roos, Helsingin yliopisto
Markku Räsänen, IQM Oy
Samuli Savo, StoraEnso Oyj
Ville Miettinen, Varjo Oy
Eeva Raita, Futurice Oy
Moaffak Ahmed, Pääomasijoittaja

Ohjausryhmän toimikausi jatkuu Marinin hallituksen kauden loppuun. Ohjausryhmän työtä tukee ja ohjelman kokonaisuutta koordinoi sihteeristö, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:
Satu Vasamo-Koskinen, TEM
Riikka Virkkunen, VTT
Toni Mattila, Business Finland
Kristine Alanko, TEM

Voit seurata ohjelmaa sosiaalisessa mediassa #AI4point0FI -tunnisteella.

Tekoäly 4.0 -ohjelman raportit:

Tekoäly 4.0 -ohjelman loppuraportti: Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä
Tekoäly 4.0 -ohjelman ensimmäinen väliraportti: Käynnistysvaiheesta toteutusvaiheeseen
Tekoäly 4.0 -ohjelma, toinen väliraportti: Suomesta voittaja kaksoissiirtymässä – tavoitteista käytäntöön 

Lisätiedot:
Satu Vasamo-Koskinen, Kristine Alanko

15.12.2021 julkaistu video Tekoäly 4.0 -ohjelman toisen väliraportin julkaisun yhteydessä: