Tekoäly 4.0 -ohjelma vauhdittaa liiketoiminnan digitalisaatiota

Tekoäly 4.0 -ohjelma edistää tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämistä sekä käyttöönottoa yrityksissä. Ohjelma kohdistuu useisiin toimialoihin teollisuudessa ja palvelusektorilla.

Ohjelmalla pyritään vahvistamaan digitaalisuutta ja talouskasvua. Ohjelma kannustaa eri sektoreita yhteistyöhön, kasvattaa digitaalisuuteen tehtyjä investointeja ja lisää erityisesti pk-yritysten digitaitoja.

Ohjelman perustana EU:n tavoitteet ja Suomen tekoälystrategia

Ohjelman tehtävänä on laatia tavoitteet ja toimenpiteet, joilla digitalisaatiota Suomessa edistetään. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pk-yrityksiin, digi-investointien lisäämiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Ohjelma edistää osaltaan yritysten ja talouden toipumista koronapandemista. Myös Euroopan komissio on nostanut digitaalisuuden yhdeksi keskeiseksi keinoksi luoda uutta talouskasvua.

Suomi on vuonna 2017 luonut ensimmäisten EU-maiden joukossa tekoälystrategian, johon nyt käynnistettävä ohjelma perustuu. Ohjelmassa tekoälyteknologiat yhdistyvät laajaan joukkoon muita digitaalisia teknologioita, kuten esineiden internet, 3D-tulostus, robotiikka, kvanttilaskenta sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus.

Ohjausryhmässä laaja kokoonpano eri toimijoita

Puheenjohtaja:
Jussi Herlin, Kone Oyj

Varapuheenjohtaja:
osastopäällikkö Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:
Cristina Andersson, Airawise Oy
Milja Köpsi, Mimmit koodaa
Minna Lanz, Tampereen yliopisto
Anni Ronkainen, Kesko Oyj
Teemu Roos, Helsingin yliopisto
Markku Räsänen, IQM Oy
Samuli Savo, StoraEnso Oyj
Ville Miettinen, Varjo Oy
Eeva Raita, Futurice Oy
Moaffak Ahmed, Pääomasijoittaja

Ohjausryhmän toimikausi jatkuu hallituskauden loppuun.

Julkaisu: Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot

TEM-tiedote 26.4.2021: Raportti: Yritysten digitalisaatio tukemaan kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita   

Tekoäly 4.0 -ohjelman Kick off 26.4.2021  

Lisätiedot:

Satu Vasamo-Koskinen, Kristine Alanko