Tekoälyohjelma

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti 18.5.2017 ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi.

Tekoälyn soveltamisen tulevaisuutta pohtivalle, Pekka Ala-Pietilän johtamalle työryhmälle asetettiin neljä alatavoitetta:

  • Miten julkinen ja yksityinen sektori voivat tehdä yhteistyötä, jotta yritykset saavat riittävästi tukea tekoälypohjaisten innovaatioiden tuottamisessa?
  • Miten julkisen sektorin tietovarantojen toisiokäyttöä voidaan hyödyntää datapohjaisessa liiketoiminnassa?
  • Millaiset vaikutukset tekoälyllä on työn tulevaisuuteen ja yksilöön? Entä millaiset heijastusvaikutukset sillä on yhteiskuntaan?
  • Millaisia toimenpiteitä julkinen sektori vaatii matkalla tekoälyaikaan?

Suomen tekoälyaika -raportti

Työryhmä on nyt esittänyt ensimmäisen väliraporttinsa ja siinä kahdeksan avainta, joilla Suomi viedään tekoälyaikaan. Tämä on ensimmäinen etappi toivottavasti yli useiden vuosien ulottuvassa työssä.

1. Kasvatamme tekoälyn avulla yritysten kilpailukykyä
2 .Hyödynnämme dataa kaikilla sektoreilla
3. Nopeutamme ja helpotamme tekoälyn käyttöönottoa
4. Varmistamme huippuosaamisen ja houkuttelemme huippuosaajia
5. Teemme rohkeita valintoja ja investointeja
6. Rakennamme maailman parhaat julkiset palvelut
7. Luomme uudenlaisia yhteistyömalleja
8. Nostamme Suomen tekoälyajan suunnannäyttäjäksi

Suomi on jo nyt edelläkävijä tekoälyn hyödyntämisessä, mutta miten varmistetaan, että se tulee olemaan suunnannäyttäjä myös jatkossa?

Ohjausryhmä on taustoittanut raportissaan sitä, mitkä ovat Suomen vahvuudet ja heikkoudet tekoälyn hyödyntämisessä. Samalla raportissa esitetään myös toimenpide-ehdotukset siitä, mihin jatkossa on hyvä panostaa.

Olennaista on, että julkinen ja yksityinen sektori puhaltavat tulevaisuudessa entistä saumattomammin yhteen hiileen: lainsäädäntöä uudistetaan, innovaatioiden kehittämiselle luodaan hyvä alusta, koulutukseen panostetaan ja datavarannot otetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.

Suomen tekoälyaika - Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi: Tavoite ja toimenpidesuositukset 

Osallistu työhön tekoalyaika.fi-sivustolla

Tekoälyohjausryhmän toimikausi kestää nykyisen hallituskauden loppuun. Työryhmän loppuraportti valmistuu huhtikuussa 2019.

Tekoälyohjausryhmän työtapa on avoin ja osallistava.

Osallistu keskusteluun tekoalyaika.fi-sivustolla, sosiaalisessa mediassa (#tekoälyaika) ja ole mukana tunnistamassa lisää toimenpiteitä. Yhdessä viemme Suomen tekoälyaikaan.

Katso myös

TEM:n tiedote 23.10.2017: Työryhmältä kahdeksan avainta: Näin teemme Suomesta tekoälyn huippumaan
TEM:n tiedote 18.5.2017: Ministeri Lintilä: Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa
Kysymyksiä ja vastauksia tekoälystä
Tallenne TEM:n tekoälykoulusta valtioneuvoston avoimissa ovissa 26.8.2017

Key issues paper for discussion on new approaches to digitalization and artificial intelligence, 12.12.2017