Hoppa till innehåll
Media

I oktober fanns det 232 400 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2022 8.03
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av oktober. Totalt 232 400, en minskning på 26 700 för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 26 700 personer. I oktober anmäldes 79 800 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 160 500 lediga jobb, vilket är 9 100 färre än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av oktober sammanlagt 232 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 26 700 färre än ett år tidigare och 500 färre än föregående månad.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 129 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 9 500 färre än i oktober föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 16 400 permitterade, vilket är 13 100 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 10 900, vilket är 8 900 färre än i oktober i fjol. Från och med september ökade antalet permitterade på heltid med 1 400.

Antalet långtidsarbetslösa var 87 700

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 87 700, vilket är 20 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 89 300, det vill säga 11 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 300 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 23 600. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 62,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,3 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Under oktober 79 800 anmäldes nya lediga jobb, det vill säga 11 800 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 160 500 lediga jobb, vilket är 9 100 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 116 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 600 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 66 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,4 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 162 000, vilket är 2 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna. 

Mer information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen