Hyppää sisältöön

Työttömiä työnhakijoita lokakuussa 232 400

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2022 8.03
Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä oli lokakuun lopussa 232 400. Määrä on vähentynyt vuodessa 26 700 työnhakijalla.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski 26 700 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuussa 79 800. Kaikkiaan avoinna oli 160 500 työpaikkaa, mikä on 9 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 232 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 26 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 500 vähemmän kuin edellisessä kuussa. 

Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 129 500 henkilöä, mikä on 9 500 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun lopussa 16 400 henkilöä, mikä on 13 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 10 900 henkilöä, mikä on 8 900 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 1 400:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 87 700

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 87 700, mikä on 20 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 89 300 eli 11 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 300 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 23 600. Nuorten työttömyyksistä 62,1 prosenttia päättyi tammi-lokakuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuun aikana 79 800 eli 11 800 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 160 500 työpaikkaa, mikä on 9 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 116 300 henkilöä, mikä on 3 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 6,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 74,4 prosenttia, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 162 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,9 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut. 

Lisätietoja tilastojen eroista.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, p. 029 504 8050

 
Sivun alkuun