Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Expertgrupp från IEA utvärderar Finlands energipolitik

Arbets- och näringsministeriet
24.11.2017 10.49
Pressmeddelande

En expertgrupp från det internationella energiorganet IEA besöker Finland från den 27 november till den 1 december 2017 för att göra en utvärdering av den energipolitik som förts under de senaste åren. En motsvarande utvärdering gjordes senast 2013.

Utvärderingen genomlyser alla sektorer av den genomförda energipolitiken. Utöver dem läggs fokus på teman som utsläpp från transportsektorn, den träbaserade biomassans roll som utsläppssnålt bränsle under en övergångsperiod samt hur förändringar på elmarknaden inverkat på energipriset, konsumenternas inflytande och kraftvärmeproduktionen.

Internationella energiorganet IEA är ett organ inom ramen för OECD-samarbetet. Dess utvärdering av Finlands energipolitik är en expertutvärdering som utförs av en expertgrupp på 10 personer där det ingår medlemmar från IEA:s sekretariat, OECD:s kärnenergiorgan NEA och Europeiska kommissionen. Experterna kommer från bl.a. Danmark, Norge och Australien.

Under sitt besök träffar gruppen centrala aktörer inom energipolitiken och diskuterar med representanter för myndigheter, verksamhetsutövare och intressentgrupper.

Redan i slutet av sitt besök informerar gruppen om sina viktigaste observationer. Efter besöket utarbetar IEA:s sekretariat tillsammans med utvärderingsgruppen en skriftlig rapport om utvärderingen. En slutlig rapport publiceras under senare delen av 2018. Där presenteras bedömningar av läget inom energipolitiken och ges rekommendationer om behövliga nya politikåtgärder.

Tidigare har det gjorts utvärderingar av Finlands energipolitik 2013 och 2007. Båda gångerna fick Finland beröm för sina politikval och för den mångsidiga inhemska energiproduktionen.

IEA är en energiorganisation bestående av 29 OECD-länder. Från sina ursprungliga uppgifter, som gällde bevakning av oljemarknaden, har IEA under de senaste åren breddat sitt verksamhetsfält. IEA koncentrerar sig utöver energisäkerhet även på koldioxidsnåla energilösningar och ekonomisk tillväxt i enlighet med hållbar utveckling. IEA bedriver dessutom tätt samarbete med sina partnerländer, varav många är växande ekonomier. Medlemsländerna har förbundit sig till gemensamma energipolitiska mål. Utifrån dessa mål utarbetar IEA vart femte år en utvärdering av de enskilda medlemsstaternas energipolitik.

Ytterligare upplysningar:
Katja Tuokko, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 043

Tillbaka till toppen