Hyppää sisältöön

IEA:n asiantuntijaryhmä arvioi jälleen Suomen energiapolitiikkaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2017 10.49
Tiedote

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n asiantuntijaryhmä vierailee Suomessa 27.11–1.12.2017 arvioimassa viime vuosina toteutettua energiapolitiikkaa. Edellinen vastaava arviointi toteutettiin vuonna 2013.

Maatutkinta käy läpi kaikki toteutetun energiapolitiikan sektorit. Niiden lisäksi teemoina painottuvat liikennealan päästöt, puupohjaisen biomassan rooli vähäpäästöisenä siirtymäkauden polttoaineena sekä sähkömarkkinoiden muutosten vaikutukset energian hintaan, kuluttajien osallistumiseen ja lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

OECD:n alaisen IEA:n maatutkinta on vertaisarviointi, jossa Suomea arvioivaan 10 hengen asiantuntijaryhmään kuuluu jäseniä IEA:n sihteeristöstä, OECD:n ydinenergiajärjestöstä NEA:sta, Euroopan komissiosta, sekä muun muassa Tanskasta, Norjasta ja Australiasta

Ryhmä tapaa ensi viikon aikana keskeisiä energiapolitiikan toimijoita sekä keskustelee viranomaisten, toiminnanharjoittajien sekä sidosryhmien edustajien kanssa.

Ryhmä antaa tiedon keskeisimmistä havainnoistaan jo vierailuviikkonsa lopussa. Vierailun jälkeen IEA:n sihteeristö laatii yhdessä arviointiryhmän kanssa kirjallisen maatutkintaraportin. Lopullinen raportti julkaistaan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. Siinä esitetään arviot energiapolitiikan tilasta ja annetaan suosituksia tarvittavista uusista politiikkatoimista.

Suomen edelliset maatutkinnat on tehty vuosina 2013 ja 2007. Kummallakin keralla Suomi sai tunnustusta tekemistään politiikkavalinnoista ja kotimaisen energiantuotannon monimuotoisuudesta.

IEA on 29 OECD-maan energiajärjestö. IEA on laajentanut viime vuosina toimintakenttäänsä alkuperäisestä öljymarkkinoiden seurantaan liittyvistä tehtävistä. IEA keskittyy energiaturvallisuuden lisäksi myös vähähiilisiin energiaratkaisuihin sekä kestävän kehityksen mukaiseen talouskasvuun. Lisäksi IEA tekee tiiviisti yhteistyötä kumppanimaidensa kanssa joihin kuuluu monia nousevien talouden maita. Jäsenmaat ovat sitoutuneet yhteisiin energiapoliittisiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden pohjalta IEA laatii joka viides vuosi arvion kunkin jäsenvaltion energiapolitiikasta.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Katja Tuokko, TEM, puh. 029 50 47043

 
Sivun alkuun