Hoppa till innehåll

Ny CCM-stämpel på ädelmetallprodukter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.36
Nyhet

Genom ändringen av den internationella konventionen om kontroll och stämpling av ädelmetallprodukter tas en ny stämpel i bruk.

Finland är medlem i konventionen. Med konventionen har man skapat en gemensam marknad för ädelmetallprodukter i medlemsländerna. Produkter som stämplats med den gemensamma, frivilliga CCM-stämpeln (Common Control Mark) kan säljas som sådana i konventionens alla 20 medlemsstater.  Stämpeln visar att produkten har kontrollerats enligt kraven i konventionen.

Bilagorna till konventionen om ädelmetallprodukter har ändrats och ändringarna träder i kraft 1.1.2019. Statsrådets gav en förordning om ändringar den 29 november 2018.

Utöver den ursprungliga CCM-stämpeln kommer en ny CCM-stämpel att tas i bruk utan den ram runt stämpeln som anger ädelmetallen. Om kontrollorganet använder denna nya typ av stämpel, ska man ange vilken metall det är fråga om t.ex. med de kemiska tecknen för ädelmetaller Au, Ag, Pt eller Pd. Produktens ädelmetallhalt anges med en separat finhaltstämpel. 

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänsteman Sari Alho, ANM, tfn 029 504 9007
överinspektör Pirjo Säle, Tukes, tfn 029 5052 672  

Tillbaka till toppen