Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Jalometallituotteisiin uusi CCM-leima

Työ- ja elinkeinoministeriö 29.11.2018 13.36
Uutinen

Jalometallituotteiden tarkastusta ja leimausta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen muutos tuo käyttöön uuden leiman.

Suomi on jäsenenä sopimuksessa, jolla on luotu jäsenvaltioiden alueelle jalometallituotteiden yhteismarkkinat. Yhteisellä vapaaehtoisella CCM-leimalla (Common Control Mark) leimattuja tuotteita voidaan myydä sellaisenaan kaikissa sopimuksen 20 jäsenvaltiossa.  Leima osoittaa, että tuote on tarkastettu sopimuksen vaatimusten mukaisesti.

Jalometallituotteita koskevan sopimuksen liitteitä on muutettu, ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Valtioneuvosto antoi asetuksen muutosten voimaansaattamisesta 29.11.2018.

Käyttöön tulee perinteisen CCM-leiman lisäksi uudenlainen CCM-leima, josta puuttuu metallin ilmaiseva kehys leiman ympäriltä. Jos tarkastuslaitos käyttää tätä uudentyyppistä leimaa, metalli on kerrottava esimerkiksi jalometallin kemiallisella merkillä Au, Ag, Pt tai Pd. Tuotteen jalometallipitoisuus kerrotaan erillisellä pitoisuusleimalla. 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Sari Alho, TEM, puh. 029 504 9007
ylitarkastaja Pirjo Säle, Tukes, puh. 029 505 2672

Palaa sivun alkuun