Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fortsatt beredning av förslag om överföring av arbets- och näringsbyråernas utkomstskyddsuppgifter på utbetalarna av arbetslöshetsförmåner

Arbets- och näringsministeriet
26.1.2017 15.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet bedömer i samråd med social- och hälsovårdsministeriet och centrala arbetslivsorganisationer arbetsgruppsförslaget om överföring av uppgifterna i samband med utkomstskyddet för arbetslösa på dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna. Eventuella ändringar i lagstiftningen bereds under våren 2017.

Regeringen har beslutat att arbets- och näringsbyråernas uppgifter överförs på landskapen fr.o.m. ingången av 2019. Som ett led i denna ändring tillsatte arbets- och näringsministeriet i oktober 2016 en arbetsgrupp med uppdrag att utreda om uppgifter som för närvarande hör till arbets- och näringsbyråerna, bland annat uppgifter i samband med verkställighet av utkomstskydds- och alterneringsledighetssystemen, kan överföras på Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna.

Arbetsgruppen föreslog att de ovan nämnda uppgifterna överförs på dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna fr.o.m. ingången av 2018. Arbets- och näringsministeriet bedömer förslaget i samråd med social- och hälsovårdsministeriet och centrala arbetslivsorganisationer. Eventuella ändringar i lagstiftningen bereds under våren 2017. En regeringsproposition om detta kan lämnas till riksdagen i september 2017.

Ändringen kommer att påverka personalens ställning vid samtliga arbets- och näringsbyråer, NTM-centralen i Nyland och UF-centret (NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter). En del av personalen kommer troligen att övergå till arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten och en del av personalen får ändrade uppgifter.

Reformeringen av arbetskraftsförvaltningen så att den stöder sysselsättningen är ett av regeringens spetsprojekt. I spetsprojektets åtgärder ingår att arbetsförmedlingen lyfts fram som arbets- och näringsbyråernas viktigaste uppgift.

Betänkande från arbetsgruppen för utredning av arbetsfördelningen inom utkomstskyddet för arbetslösa

Ytterligare upplysningar:
ändringar i lagstiftningen: Timo Meling, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 050 396 1137
konsekvenser för personalens ställning: Taina Vuorinen, personaldirektör, UF-centret, tfn 0295 022 760

Tillbaka till toppen