Hyppää sisältöön

Jatkovalmistelu käynnistynyt työryhmän esityksestä siirtää TE-toimistojen työttömyysturvatehtävät työttömyysetuuden maksajille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2017 15.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja keskeisten työelämän järjestöjen kanssa työryhmän ehdotusta työttömyysturvatehtävien siirtämisestä työttömyysetuuden maksajille. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmistellaan kevään 2017 aikana.

Hallitus on päättänyt, että TE-toimistojen tehtävät siirretään maakuntien vastuulle vuoden 2019 alusta lukien. Osana tätä muutosta työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2016 työryhmän selvittämään, voidaanko TE-toimistoille nykyisin kuuluvat, muun muassa työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirtää Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen hoidettavaksi.

Työryhmä esitti, että edellä mainitut tehtävät siirretään työttömyysetuuden maksajien hoidettavaksi vuoden 2018 alusta lukien. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi ehdotusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja keskeisten työelämän järjestöjen kanssa ja mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmistellaan kevään 2017 aikana. Asiaa koskeva hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle syyskuussa 2017.

Muutos tulee vaikuttamaan henkilöstön asemaan kaikissa TE-toimistoissa, Uudenmaan ELY-keskuksessa ja KEHA-keskuksessa (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus). Osan henkilöstöstä siirtynee työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen palvelukseen ja osan tehtävät muuttuvat.

Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi on yksi hallituksen kärkihankkeista. TE-toimistojen tehtävän kirkastaminen työnvälitystoiminnaksi sisältyy kärkihankkeen toimenpiteisiin.

Työttömyysturvan työnjakotyöryhmän mietintö

Lisätiedot:
lainsäädäntömuutokset: vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, TEM, p. 050 396 1137
vaikutukset henkilöstön asemaan: henkilöstöjohtaja Taina Vuorinen, KEHA, p. 0295 022 760

 
Sivun alkuun