Hoppa till innehåll

Kampanjen 100 skäl att turista i Finland utvidgas för att stödja den inhemska turismen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2020 12.33
Pressmeddelande

Regeringen har riktat 500 000 euro i stöd till den inhemska turismen som en del av de stimulansåtgärder som vidtas på grund av coronakrisen. Finansieringen riktas till genomförandet av en riksomfattande kampanj för den inhemska turismen i samband med Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf:s pågående kampanj 100 skäl att turista i Finland.

Målet är att lyfta fram inhemska turistföretags tjänster och produkter, att främja företagens återhämtning från coronakrisen samt att förlänga den inhemska turistperioden så långt in på hösten som möjligt. Kampanjwebbplatsen 100syyta.fi, som samordnas av FFTO rf, öppnades i början av maj och en omfattande reklam i digitala kanaler, sociala medier, utomhusreklam och radio inleddes i juni. Kampanjen pågår till utgången av oktober 2020.

Tilläggsfinansieringen riktas till att göra turistföretagens produkter och tjänster synligare. Målet är att utvidga kampanjen så att den omfattar ett allt större antal särskilt små och medelstora turistföretag från olika håll i Finland. För att möjliggöra detta får alla turistföretag som betjänar den inhemska turismen delta i den utvidgade kampanjen genom en deltagaravgift på 300 € + moms.

Anmälan och närmare anvisningar inom kort

Företagen kan anmäla sig till kampanjen via en elektronisk anmälningsblankett som publiceras senare. Företagen ska ha tillgång till ett avgiftsfritt Google My Business-konto, via vilket företagets basuppgifter läggs till på plattformen 100 skäl. Via företagets Instagramkonto kan företagets aktuella publikationer och visuella innehåll lyftas fram på plattformen.

FFTO rf publicerar inom kort en elektronisk anmälningsblankett och närmare anvisningar för deltagande i kampanjen. Företagen kan delta i kampanjen flexibelt enligt sin egen tidtabell, eftersom anmälningsblanketten är tillgänglig ända fram till den 30 september.

Ytterligare information:

Ida Müller, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 454 8949
Hannu Komu, verksamhetsledare, FFTO rf, tfn 0400 615 756
Anne-Marget Hellén, styrelseordförande, FFTO rf, tfn 050 559 0499

Tillbaka till toppen