Hoppa till innehåll

45 % av de internationella SMF-företagen ämnar satsa mer på export under det kommande året

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2017 13.00
Pressmeddelande

Av de internationella små och medelstora företagen väntar sig över 60 procent att konjunkturerna kommer att förbättras under det kommande året. Ungefär hälften av de internationella SMF-företagen väntar sig också att exporten kommer att öka. Cirka 45 procent av de internationella SMF-företagen tänker satsa mer på export än vad de gör nu.

Uppgifterna framgår av rapporten Kansainväliset pk-yritykset (Internationella små och medelstora företag) som bygger på material från SMF-företagsbarometern.

Internationella SMF-företag bedriver export samt kontraktstillverkning till utlandet, internationell licensiering eller franchiseverksamhet utomlands. Företagen kan också ha ett dotterbolag eller samriskföretag utomlands.

Internationella företag är mer tillväxtorienterade än andra företag

– Företagens internationalisering och tillväxtorientering har ett nära samband. Nästan en fjärdedel av de internationella SMF-företagen uppgav att de är starkt tillväxtorienterade, medan motsvarande andel bland alla företag är cirka 10 procent, säger ekonomen Samuli Rikama från arbets- och näringsministeriet.

Av utredningen framgår att internationella SMF-företag i fråga om internationalisering av företagsverksamheten är en viktig grupp med betydande tillväxtpotential. De lanserar också nya produkter eller tjänster samt expanderar sin verksamhet till nya marknader nästa dubbelt så mycket som andra SMF-företag.

Internationella SMF-företag upplever oftare än andra SMF-företag att kostnadsnivån och finansieringen är ett problem. Internationella SMF-företag ser också mer behov av att utveckla sin försäljning och marknadsföring, trots att dessa områden hör till de områden där det finns störst utvecklingsbehov inom alla SMF-företag.

Ungefär en tredjedel ämnar använda sig av internationaliseringstjänster

Oftast använder sig SMF-företagen av Finnveras och Tekes internationaliseringstjänster. Ungefär en tredjedel av de internationella SMF-företagen ämnar använda sig av offentliga internationaliseringstjänster under det kommande året.

Internationaliseringstjänsterna behövdes i synnerhet för att skapa affärskontakter utomlands och för att få finansiering. I stället för traditionella fasta investeringar söker internationella SMF-företag oftare än andra företag finansiering för tillväxt och utvecklingsprojekt.

Publikationen Kansainväliset pk-yritykset

Videoupptagning från presentationen av publikationen

Presentationsmaterial ANM Branschtjänst

Ytterligare information:

Samuli Rikama, ekonom, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 592 1757
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen