Hoppa till innehåll

Ska Åland bli ett försöksområde för ett smart energisystem?

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2017 12.55
Pressmeddelande

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och vicelantrådet Camilla Gunell från Ålands landskapsregering diskuterade den 23 oktober 2017 i Helsingfors ett projekt för smart energisystem som har skisserats för Ålands del.

Enligt initiativet ska Åland i framtiden utgöra ett modellområde för framtidens flexibla energisystem, som baserar sig på smarta elnät och på produktion och förbrukning av hundraprocentigt förnybar energi. Viktiga element i systemet är förmågan att integrera den decentraliserade produktionen av förnybar energi med helheten samt förmågan att kontrollera de samtidiga växlingarna i efterfrågan och produktionen. Ett viktigt element är också en möjlighet för konsumenterna att verka aktivt som en del av systemet. Området skulle vidare erbjuda företagen en unik möjlighet att testa nya energilösningar.

 

− Jag och vicelantrådet har fört en fruktsam diskussion om detta innovativa försöksprojekt. Vi är eniga om att projektet har ett stort samhälleligt värde för Åland och Fastlandsfinland vid stävjandet av klimatförändringen och med tanke på energirevolutionen. Gemensam vilja är en förutsättning för projektet och utgör en grund på vilken vi kan bygga projektets lagstiftningsmässiga, beskattningsmässiga och politiska ramvillkor, konstaterar minister Kimmo Tiilikainen när han beskriver den förda diskussionen.

 

− På Åland ser vi positivt på den nya teknologins möjligheter att hjälpa samhällen att övergå till allt mer koldioxidneutrala lösningar. Vi har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och klimatarbete, men har inte de forskningsresurser och den teknikutveckling som omställningen kräver. Det här är en chans vi inte vill missa, betonar vicelantrådet Camilla Gunell.

 

− Om projektet på Åland är framgångsrikt fungerar det som ett fältförsök med ett helt förnybart, självförsörjande, skalbart och smart energisystem, där konsumenterna har en växande betydelse och en central roll i hur elmarknaden fungerar. Finländska aktörer har utmärkta förutsättningar att utveckla och, som första aktörer, införa ett energisystem som är kapabelt att anpassa sig till en väderberoende energiproduktion som baserar sig hundraprocentigt på förnybara energikällor. Området fungerar samtidigt som referens för den finländska exportindustrin och å andra sidan som en unik försöksplattform som lockar internationella investeringar och aktörer, fortsätter Tiilikainen.

 

Ålands starka sidor som försöksområde är att det har de bästa vind- och solförhållandena i norra Europa, stark bioekonomi, stor andel importerad el, beredskap och medborgarnas godkännande för produktionen av förnybar energi, självbestämmanderätt och lämplig storlek samt skalbarhet (Åland är en bild av det finländska samhället i skalan 1:200 – BNP, befolkning, skogsbruk och energiförbrukning).

 

Ålands landskapsregering och CLIC Innovation Oy har förhandlat om att föra projektet vidare. En mer detaljerad planering, som medfinansieras av Tekes, är igång i syfte att inleda det egentliga pilotförsöket. Projektet stöder också uppnåendet av målen för Ålands färska klimatstrategi.

 

Ytterligare upplysningar:

Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823

Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 606 7414

Tommy Jacobsson, verkställande direktör, CLIC Innovation Oy, tfn 040 828 2711

Tillbaka till toppen