Hyppää sisältöön
Media

Ahvenanmaasta älykkään energiajärjestelmän testialue?

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2017 12.55
Tiedote

Asunto- energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen varamaaneuvos Camilla Gunell keskustelivat 23.10.2017 Helsingissä Ahvenanmaalle kaavaillusta älykkään energiajärjestelmän hankkeesta.

Aloitteen mukaan Ahvenanmaa muodostaa tulevaisuuden joustavan energiajärjestelmän mallialueen, joka perustuu älykkäisiin sähköverkkoihin ja 100-prosenttisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön. Järjestelmän keskeisiä elementtejä ovat kyky integroida hajautettu uusiutuvan energian tuotanto osaksi kokonaisuutta sekä kyky hallita kysynnän ja tuotannon yhtäaikaista vaihtelua. Keskeistä on myös mahdollistaa kuluttajien aktiivinen toiminta osana järjestelmää. Alue olisi myös yrityksille ainutlaatuinen paikka testata uusia energiaratkaisuja.

– Meillä oli varamaaneuvoksen kanssa hyvä keskustelu tästä innovatiivisesta kokeiluhankkeesta. Olimme yhtä mieltä siitä, että sillä on merkittävää yhteiskunnallista arvoa Ahvenanmaalle ja Manner-Suomelle ilmastonmuutoksen torjunnassa ja energiavallankumouksessa. Yhteinen tahtotila on edellytys, jonka pohjalle voimme rakentaa hankkeen lainsäädännölliset, verotukselliset ja poliittiset reunaehdot, ministeri Kimmo Tiilikainen kuvailee käytyä keskustelua.

− Me suhtaudumme Ahvenanmaalla positiivisesti uuden teknologian mahdollisuuksiin auttaa yhteiskuntaa ottamaan käyttöön yhä hiilineutraalimpia ratkaisuja. Meillä on korkea kunnianhimo kestävyyteen ja ilmastotyöhön liittyen, mutta ei omia tutkimusresursseja tai teknologiakehitystä, mitä tämä muutos vaatii. Tämä hanke on meille mahdollisuus, jota emme halua hukata, painottaa varamaaneuvos Camilla Gunell.

– Onnistuessaan Ahvenanmaan hanke toimii täysin uusiutuvan, omavaraisen ja skaalautuvan älykkään energiajärjestelmän kenttäkokeena, jossa kuluttajilla on kasvava merkitys ja keskeinen rooli sähkömarkkinoiden toiminnassa.  Suomalaisilla toimijoilla on erinomaiset edellytykset kehittää ja ottaa ensimmäisenä käyttöön energiajärjestelmä, joka pystyy sopeutumaan 100 prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan sääriippuvaan energiantuotantoon. Alue toimisi samalla referenssinä suomalaiselle vientiteollisuudelle ja toisaalta kansainvälisiä investointeja ja toimijoita houkuttelevana ainutlaatuisena kokeilualustana, Tiilikainen jatkaa.

Ahvenanmaan vahvuuksia testialueeksi ovat Pohjois-Euroopan parhaat tuuli- ja aurinko-olosuhteet, vahva biotalous, tuontisähkön suuri osuus, valmius ja kansalaisten hyväksyntä uusiutuvan sähkön tuotantoon, itsemääräämisoikeus ja riittävän pieni koko sekä skaalautuvuus (Ahvenanmaa on 1:200 kuva suomalaisesta yhteiskunnasta – BKT, väestö, metsänkäyttö ja energiankulutus).

Ahvenmaan maakunnan hallitus ja CLIC Innovation Oy ovat neuvotelleet hankkeen eteenpäin viemisestä. Käynnissä on TEKESin osarahoittama yksityiskohtaisempi suunnittelu varsinaisen pilotoinnin aloittamiseksi. Hanke tukee myös Ahvenanmaan tuoreen ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, TEM, puh. 050 511 7414
toimitusjohtaja Tommy Jacobson, CLIC Innovation Oy, puh. 040 828 2711

 
Sivun alkuun