Hoppa till innehåll

Kirsi Leivo blir generaldirektör för Konkurrens- och konsumentverket

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2018 13.38
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde den 15 mars 2018 juris kandidat Kirsi Leivo till generaldirektör för Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för tiden 1.9.2018–31.8.2023, eftersom tjänstens nuvarande innehavare Juhani Jokinen pensionerar sig.

Leivo har mycket stor erfarenhet av konkurrenspolitik och konkurrensövervakning samt en lång karriär och chefsuppgifter vid KKV och dess föregångare Konkurrensverket. Leivo har ledarerfarenhet i chefsuppgifter sedan år 2001 och hon arbetade före sin anställning vid Konkurrensverket med advokatuppdrag och vid EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens.

Leivo blev juris kandidat från Helsingfors universitet år 1992 och avlade år 1994 Master in European Community Law (LL.M.)-examen vid College of Europe. Hon har också avlagt eMBA-examen.

Generaldirektören har till uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten vid KKV, så att dess uppgifter sköts på ett sätt som ger resultat och främjar samverkan. KKV säkerställer fungerande marknader. Konkurrensövervakningen undanröjer hinder för konkurrens på marknaden och därigenom får konsumenterna konkurrerande alternativ.

Syftet med konsumentskyddet är att se till att konsumenterna har tillgång till tillräckliga och korrekta uppgifter för att de ska kunna göra val och att de förfaranden som företag tillämpar i sin marknadsföring och i sina kundrelationer är tillbörliga och avtalsvillkoren skäliga.

Tjänsten söktes av 18 personer.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Timonen, överdirektör, ANM, tfn 029 506 0060

Tillbaka till toppen