Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Positiva erfarenheter av intervjuer med arbetslösa

Arbets- och näringsministeriet
5.10.2017 9.02
Pressmeddelande

Arbetslösa arbetssökande har sedan ingången av 2017 intervjuats regelbundet var tredje månad. De arbetslösa har varit nöjda med den tätare kontakten.

Regeringen beslutade under hösten 2016 att effektivisera arbetskraftsservicen för att arbetslösa ska sysselsättas snabbare. En av de åtgärder man kom överens om var att de periodiska intervjuerna med arbetslösa ska hållas oftare. Syftet med intervjuerna är att stödja arbetslösa i jobbsökningen, förebygga långtidsarbetslöshet och påskynda rekryteringen av arbetskraft till lediga jobb.

– Det är ännu svårt att påvisa vilka effekter de periodiska intervjuerna har haft, men det syns redan tecken på att de har haft positiva effekter. I fråga om många personer som betraktats som arbetslösa har sysselsättningsläget nu korrigerats så att det motsvarar den faktiska situationen, säger konsultativa tjänstemannen Mika Tuomaala vid arbets- och näringsministeriet.

– Att statistiken korrigerats räcker dock inte ensamt som förklaring till att arbetslösheten och långtidsarbetslösheten tydligt har sjunkit. Lediga jobb tillsätts nu också i genomsnitt snabbare än i fjol, fortsätter Tuomaala.

Intervjuer görs med allt fler arbetslösa

Genomförandet av de periodiska intervjuerna har enligt arbets- och näringsbyråerna kommit igång bra, trots det stora antalet intervjuer som ska genomföras. Genomförandet följs upp med hjälp av ett system som fungerar i realtid.

När det tätare intervallet mellan intervjuerna infördes vid ingången av 2017, hade 18 procent av de arbetslösa intervjuats innan arbetslösheten hade pågått i tre månader. På ett halvt år har läget förbättrats avsevärt: i början av september hade en periodisk intervju hållits med 53 procent av de arbetslösa innan de hade varit arbetslösa i tre månader.

Intervjuerna är främst riktade till personer som varit arbetslösa i mindre än tre månader. Sysselsättningsplaner har dock blivit klart vanligare även hos dem som varit arbetslösa en längre tid.

– En av våra utmaningar är att ju längre arbetslösheten har pågått, desto färre arbetssökande är det som har en uppdaterad sysselsättningsplan. Även i fråga om detta har det alltså skett en klar förbättring sedan början av året, konstaterar Tuomaala.

Kunderna är nöjda över den tätare kontakten

Enligt enkäter riktade till direktörerna för arbets- och näringsbyråerna har erfarenheterna av de periodiska intervjuerna varit i huvudsak positiva. Anvisningen av kunderna till olika tjänster har blivit effektivare, och vid intervjuerna har man effektivare än tidigare kunnat erbjuda de arbetslösa arbetssökande ett lämpligt jobb eller lämpliga tjänster. Intervjuerna har också ökat kundernas egen aktivitet och jobbsökning.

Kundresponsen stöder den uppfattning som arbets- och näringsbyråernas direktörer har. Enligt en enkät som genomfördes i april–juni anser 50 procent av kunderna att de haft nytta av intervjuerna. Nyttan av intervjuerna fick på riksnivå det genomsnittliga vitsordet 3,46 på en skala där det högsta vitsordet är 5. Enkäten besvarades av 24 640 privatkunder vid arbets- och näringsbyråerna.

– Arbets- och näringsbyråernas kunder är nöjda över att man håller tätare kontakt med dem och att deras jobbsökning stöds aktivare än tidigare. Negativ respons har kommit främst från kunder vars situation länge har varit oförändrad och som det inte finns några lämpliga jobb för, sammanfattar utvecklingsdirektören Elisabet Heinonen vid arbets- och näringsministeriet.

Kunderna har gett positiv respons i synnerhet för service som de fått ansikte mot ansikte. I enlighet med regeringens riktlinjer kommer tyngdpunkten också att i allt större grad förskjutas mot intervjuer som görs ansikte mot ansikte.

Frågor och svar om intervjuer med arbetssökande

Ytterligare upplysningar:

Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 450
Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 209

Tillbaka till toppen