Hyppää sisältöön

Kokemukset työttömien haastatteluista myönteisiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2017 9.02
Tiedote

Työttömät työnhakijat on vuoden 2017 alusta lähtien haastateltu säännöllisesti kolmen kuukauden välein. Työttömät ovat olleet tyytyväisiä entistä tiiviimpään yhteydenpitoon.

Hallitus päätti syksyllä 2016 tehostaa työvoimapalveluja työllistymisen nopeuttamiseksi. Yksi sovituista toimenpiteistä oli määräaikaishaastattelujen toteuttaminen entistä tiheämmin. Haastattelujen tavoitteena on tukea työtöntä työnhaussa, ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja nopeuttaa avointen työpaikkojen täyttymistä.

– Määräaikaishaastattelujen vaikutukset ovat vielä vaikeasti todennettavissa, mutta viitteitä niiden positiivisesta vaikutuksesta on jo nähtävissä. Työllisyystilanne on monien työttömäksi merkittyjen kohdalla saatu vastaamaan todellista tilannetta, sanoo neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Tilastojen korjaantuminen ei kuitenkaan yksin selitä työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden selvää laskua. Myös avoimet työpaikat täyttyvät nyt keskimäärin nopeammin kuin viime vuonna, Tuomaala jatkaa.

Haastattelut tavoittavat yhä useamman työttömän

Määräaikaishaastattelujen toteuttaminen on käynnistynyt TE-toimistojen mukaan hyvin haastattelujen suuresta määrästä huolimatta. Toteutumista seurataan reaaliaikaisen järjestelmän avulla.

Kun tihennetty aikaväli otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa, haastattelu oli tehty 18 prosentille työttömistä ennen kuin työttömyys oli kestänyt kolme kuukautta. Tilanne on puolessa vuodessa parantunut selvästi: syyskuun alussa määräaikaishaastattelu oli tehty 53 prosentille työttömistä ennen kolmen kuukauden työttömyyttä.

Haastattelut on suunnattu enimmäkseen alle kolme kuukautta työttömänä olleille. Työllistymissuunnitelmat ovat kuitenkin lisääntyneet selvästi myös pitkään työttömänä olleilla.

– Yksi haasteistamme on, että mitä pidempään työttömyys on kestänyt, sitä harvemmalla työnhakijalla on ajan tasalla oleva työllistymissuunnitelma. Tilanne on tältäkin osin parantunut selvästi vuoden alusta, Tuomaala toteaa.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä entistä tiiviimpään yhteydenpitoon

TE-toimistojen johtajlle tehtyjen kyselyjen mukaan kokemukset määräaikaishaastatteluista ovat olleet pääosin myönteisiä. Asiakkaiden ohjaus eri palveluihin on tehostunut, ja haastatteluissa on pystytty tarjoamaan aikaisempaa tehokkaammin työttömälle työnhakijalle soveltuvaa työtä tai palveluja. Haastattelut ovat myös lisänneet asiakkaiden aktiivisuutta ja omatoimista työnhakua.

Asiakaspalautteet tukevat TE-johtajien arvioita. Huhti-kesäkuussa toteutetussa kyselyssä 50 prosenttia asiakkaista koki haastatteluista olleen hyötyä. Haastattelujen hyödyllisyys arvioitiin koko maassa keskimäärin arvosanalla 3,46, kun maksimi oli 5. Kyselyyn vastasi 24 640 TE-toimiston henkilöasiakasta.

– TE-toimistojen asiakkaat ovat tyytyväisiä siihen, että heihin pidetään entistä tiiviimpää yhteyttä ja heidän työnhakuaan tuetaan aikaisempaa aktiivisemmin. Kielteistä palautetta on saatu lähinnä asiakkailta, joiden tilanne on pitkään ollut sama ja joille ei ole tarjolla työtä, tiivistää kehitysjohtaja Elisabet Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Asiakkaat ovat antaneet myönteistä palautetta erityisesti kasvokkain saadusta palvelusta. Hallituksen linjausten mukaisesti painopistettä siirretäänkin entistä voimakkaammin kasvotusten tehtäviin haastatteluihin.

Kysymyksiä ja vastauksia työnhakijoiden haastatteluista

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, TEM, p. 029 50 48450
Kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, TEM, p. 029 50 49209

 
Sivun alkuun