Hoppa till innehåll

Helhetsbild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet finns nu samlad på en webbplats

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2018 15.01 | Publicerad på svenska 23.5.2018 kl. 10.55
Nyhet

På webbplatsen www.harmaa-talous-rikollisuus.fi, som förvaltas av flera myndigheter i samarbete, samlas allt offentligt material som gäller bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för första gången på ett och samma ställe. Även arbets- och näringsministeriet deltar i samarbetet.

I Finland deltar många myndigheter i arbetet för att bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Omfattningen av myndighetssamarbetet och utbytet av information är världsunikt. Även arbets- och näringsministeriet deltar i samarbetet.

På den nya webbplats som nu lanserats presenteras denna information på ett samlat sätt. Detta förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på olika former av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt deras negativa konsekvenser.

– Samarbetet mellan myndigheterna och ministerierna fungerar bra hos oss, men det finns alltid sådant som kan förbättras. Lagstiftningen bör stödja myndigheternas förutsättningar att utöva tillsyn. För att lyckas i projekt inom byggbranschen har samarbetet med olika organisationer varit särskilt viktigt, berättar Päivi Kantanen från arbets- och näringsministeriet.

Bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet angår alla

På webbplatsen finns aktuell information om olika former av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt om deras omfattning och bekämpning av dem. Webbplatsen ger dessutom företag och gemene man information om hur man ska agera på rätt sätt och skydda sig mot negativa konsekvenser av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Ett syfte med webbplatsen är också att påminna om att bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet angår alla och gynnar alla, såväl myndigheter, företag som vanliga medborgare.

– I samband med lagstiftning och olika projekt måste det säkerställas att bekämpning av grå ekonomi beaktas. Reformen av upphandlingslagen och tillsynen över revisorer samt lagstiftningen om arbetslivet, utstationerade arbetstagare och beställaransvar är viktiga med tanke på bekämpningen av grå ekonomi, säger Päivi Kantanen.

– Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde bekämpas grå ekonomi bl.a. genom det arbete som konkurrens- och konsumentverket, patent- och registerstyrelsen och arbets- och näringsbyråerna utför. Inom Tekes finansieringsverksamhet utreds de sökandes bakgrund.

Företagen bedriver allt oftare verksamhet över EU-ländernas gränser och globalt. Kantanen påminner också om att Finland har förbundit sig till EU-samarbete och till att bekämpa svartarbete. Det behövs gränsöverskridande samarbete mellan de olika medlemsstaternas myndigheter. För att lära sig av god praxis i andra länder krävs det att man är aktiv. 

www.vero.fi/sv/grå-ekonomi-brottslighet/

Tillbaka till toppen