Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kokonaiskuva harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta löytyy nyt yhdeltä verkkosivulta

Työ- ja elinkeinoministeriö 22.5.2018 15.01
Uutinen

Viranomaisten yhteistyöllä ylläpidettävä verkkosivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi kokoaa kaiken harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvän julkisen materiaalin ensimmäistä kertaa yhteen. Myös TEM osallistuu yhteistyöhön.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuu Suomessa useita viranomaisia, ja viranomaisyhteistyön ja tietojen jakamisen laajuus on ainutlaatuista koko maailmassa. Myös työ- ja elinkeinoministeriö on mukana yhteistyössä.

Nyt julkaistavan verkkosivuston kautta nämä tiedot tuodaan kootusti esille. Tämä parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin.

-Viranomaisten ja ministeriöiden yhteistyö toimii meillä hyvin, mutta aina on parantamisen varaa. Lainsäädännön on tuettava viranomaisten valvontaedellytyksiä. Rakennusalan hankkeissa onnistumisessa on ollut erityisen tärkeää järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, kertoo Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Torjunta kuuluu kaikille

Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, niiden laajuudesta ja torjunnasta. Lisäksi sivusto antaa yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Yhtenä sivuston tarkoituksena on myös muistuttaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille ja siitä hyötyvät kaikki: viranomaiset, yritykset ja kansalaiset.

-Lainsäädännönnössä ja eri hankkeissa on varmistettava, että harmaan talouden torjunta otetaan huomioon. Hankintalain ja tilintarkastajien valvonnan uudistus sekä työelämää, lähetettyjä työntekijöitä ja tilaajanvastuuta koskeva lainsäädäntö ovat merkityksellisiä harmaan talouden torjunnan kannalta, katsoo Päivi Kantanen.

-Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla estetään harmaata taloutta mm. kilpailu- ja kuluttajaviraston, patentti- ja rekisterihallituksen ja TE-toimistojen työssä. Tekesin rahoitustoiminnassa selvitetään hakijoiden taustatiedot.

Yritykset toimivat yhä enemmän rajat yli EU-maasta toiseen ja globaalisti. Kantanen muistuttaa myös, että Suomi on sitoutunut EU-yhteistyöhön ja pimeän työn torjuntaan. Tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä eri jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Muiden maiden hyvistä käytännöistä oppiminen vaatii aktiivisuutta.

www.harmaa-talous-rikollisuus.fi

Sivun alkuun