Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen förlänger den tillfälliga flexibiliteten i reglerna om statligt stöd till slutet av 2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2021 18.31 | Publicerad på svenska 2.2.2021 kl. 16.24
Pressmeddelande
Bild: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen beslutade 28.1.2021 att förlänga giltighetstiden för de tillfälliga reglerna om statligt stöd till utgången av 2021. Dessutom informerade kommissionen om att stödtaken per företag kommer att höjas. Till exempel taket på 800 000 euro stiger till 1,8 miljoner euro. I Finland underlättar ändringarna ibruktagandet av eventuella nya coronastöd.

Europeiska kommissionen gjorde reglerna om statligt stöd mer flexibla flera gånger under 2020. Målet är att ge medlemsstaterna mångsidiga möjligheter att stödja företag och lindra de negativa ekonomiska effekterna av coronapandemin. Bakom förlängningen av flexibiliteten ligger bland annat nya begränsningsåtgärder som beror på virusmodifiering och som belastar EU-ländernas ekonomi.

Stödtaket per företag stiger

De tillfälliga reglerna om statligt stöd innehåller stödtak per företag för det stöd som beviljas. Kommissionen höjer taken för två stödformer. Ändringarna gäller till och med den 31 december 2021.

  1. Kommissionen höjer det så kallade stödtaket på 800 000 euro till 1,8 miljoner euro. Stödet kan riktas till vilken som helst av företagets kostnader i olika former. Den viktigaste förutsättningen för reglerna är att stödet inte beviljas över stödtaket. Det är första gången som kommissionen ändrar det stödtak inom vilken medlemsstaterna kan stödja företagens likviditet och göra det möjligt för företaget att fortsätta sin verksamhet under och efter krisen.
  2. Kommissionen höjer taket för stöd för så kallade icke täckta fasta kostnader till 10 miljoner euro per företag. Den gräns som fastställdes i oktober 2020 var tre miljoner euro. En förutsättning för beviljande av stöd är att stödet riktas till företag vars omsättning har sjunkit med 30 procent jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan beviljas för en viss del av företagets fasta kostnader.

De ändringar som kommissionen har godkänt underlättar nationellt planeringen och genomförandet av regeringens riktlinjer för företagsfinansiering. De nya reglerna bidrar till exempel till hur nya nationella stöd, såsom kostnadsstöd, eventuellt vidareutvecklas.

Höjningen av stödtaket på 800 000 euro gäller till exempel det ramstödsprogram som varit i omfattande bruk i Finland. Ramstödsprogrammet har i Finland utnyttjats inom flera förvaltningsområden samt i kommunerna för att lindra de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen.

Utnyttjandet av den flexibilitet som kommissionen godkänt förutsätter en anmälan om statligt stöd till kommissionen och kommissionens godkännande.

De nya reglerna uppmuntrar dessutom till att bevilja stöd i form av så kallade återbetalningspliktiga stödinstrument. Reglerna gör det möjligt att omvandla lån, borgen och förskott som ska återbetalas till bidrag. En förutsättning är att stödtaket på 1,8 miljoner euro per företag iakttas. 

Kommissionen har gjort reglerna om statligt stöd mer flexibla flera gånger under coronakrisen

EU:s regler om statligt stöd tillämpas när alla kriterier för statligt stöd uppfylls: offentliga medel kanaliseras till företag, det vill säga ekonomisk verksamhet, denna ekonomiska fördel är selektiv, åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna.

Kommissionen godkände den19 mars 2020 tillfälliga flexibilitetsbestämmelser i EU:s regler om statligt stöd på grund av coronavirusets ekonomiska konsekvenser. De tillfälliga reglerna ändrades och gjordes därefter mer flexibla fyra gånger under 2020. Reglerna möjliggör bland annat stöd för tryggande av företagens likviditet (lån, borgen, direkta bidrag), stöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som gäller produkter som har samband med covid-19 samt för produktion och även beviljande av finansiering i form av eget kapital.

Beslut om giltigheten av tillfälliga regler om statligt stöd:

  • De tillfälliga ändringarna av reglerna om statligt stöd var ursprungligen i kraft till den 31 december 2020. 
  • Kommissionen förlänger den tillfälliga flexibiliteten i reglerna om statligt stöd till den 30 juni 2021. Ett undantag utgjordes av den flexibilitet i rekapitaliseringsstöden som ursprungligen gällde till utgången av juni 2021 och som förlängdes till den 30 september 2021.
  • Genom kommissionens nya beslut förlängs giltighetstiden för alla stödformer till utgången av 2021.

Ytterligare information: 
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 026
 

Tillbaka till toppen