Hyppää sisältöön

Komissio jatkaa valtiontukisääntöjen tilapäisiä joustoja vuoden 2021 loppuun asti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2021 18.31
Tiedote
Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio päätti 28.1.2021 pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Lisäksi komissio tiedotti, että sääntöjen yrityskohtaiset enimmäismäärät tuelle nousevat. Esimerkiksi 800 000 euron enimmäismäärä nousee 1,8 miljoonaan euroon. Suomessa muutokset helpottavat mahdollisten uusien koronatukien käyttöönottoa.

Euroopan komissio joustavoitti vuoden 2020 aikana useaan otteeseen valtiontukisääntöjä. Tavoitteena on antaa jäsenvaltioille monipuoliset mahdollisuudet tukea yrityksiä ja lieventää koronapandemian haitallisia talousvaikutuksia. Joustojen jatkamisen taustalla ovat muun muassa virusmuunnoksesta johtuvat uudet rajoitustoimet, jotka rasittavat EU-maiden taloutta.

Yrityskohtaisen tuen enimmäismäärät nousevat

Tilapäiset valtiontukisäännöt sisältävät yrityskohtaisia enimmäismääriä myönnettävälle tuelle. Komissio nostaa enimmäismääriä kahden tukimuodon kohdalla. Muutokset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

  1. Komissio nostaa niin sanotun 800 000 euron tuen enimmäismäärää 1,8 miljoonaan euroon. Tuki voidaan kohdentaa mihin tahansa yrityksen kustannuksiin eri muodoissa. Sääntöjen keskeisin edellytys on, että tukea ei myönnetä yli enimmäisrajan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun komissio muuttaa enimmäisrajaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat tukea yritysten maksuvalmiutta ja mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkamisen kriisin aikana ja sen jälkeen.
  2. Komissio nostaa niin sanottujen kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen yrityskohtaista enimmäismäärää 10 miljoonaan euroon. Lokakuussa 2020 asetettu raja oli kolme miljoonaa euroa. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki kohdennetaan yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tukea voidaan myöntää tiettyyn osaan yrityksen kiinteistä kustannuksista.

Komission hyväksymät muutokset helpottavat kansallisesti hallituksen yritysrahoituslinjausten suunnittelua ja täytäntöönpanoa. Uudet säännöt vaikuttavat osaltaan esimerkiksi siihen, miten uusia kansallisia tukia kuten kustannustukea mahdollisesti kehitetään edelleen.

800 000 euron enimmäismäärän nosto pätee esimerkiksi Suomessa laajassa käytössä olleeseen puitetukiohjelmaan. Puitetukiohjelmaa on Suomessa hyödynnetty useilla hallinnonaloilla sekä kunnissa koronakriisin kielteisten talousvaikutusten lieventämisessä.

Komission hyväksymien joustojen hyödyntäminen edellyttää komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission hyväksyntää.

Lisäksi uusilla säännöillä kannustetaan myöntämään tukia niin sanottujen palautuvien tuki-instrumenttien muodossa. Säännöillä mahdollistetaan lainojen, takausten ja takaisinmaksettavien ennakoiden muuntaminen avustuksiksi. Edellytyksenä on, että 1,8 miljoonan euron yrityskohtaista enimmäismäärää noudatetaan.

Komissio on joustavoittanut valtiontukisääntöjä useasti koronakriisin aikana

EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan silloin, kun kaikki valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät: julkisia varoja kanavoidaan yrityksiin eli taloudelliseen toimintaan, tämä taloudellinen etu on valikoiva, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Komissio hyväksyi 19.3.2020 tilapäiset joustot EU:n valtiontukisääntöihin koronaviruksen taloudellisten vaikutusten takia. Tilapäisiä sääntöjä muutettiin ja joustavoitettiin tämän jälkeen vuoden 2020 aikana neljä kertaa. Säännöt mahdollistavat muun muassa tuet yritysten maksuvalmiuden turvaamiseen (lainat, takaukset, suorat avustukset), tuen covid-19-liitännäisten tuotteiden tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä tuotantoon ja myös oman pääoman ehtoisen rahoituksen myöntämisen.

Päätökset tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaolosta:

  • Valtiontukisääntöihin tehdyt tilapäiset muutokset olivat alun perin voimassa 31.12.2020 asti. 
  • Komissio päätti lokakuussa jatkaa muutosten voimassaoloa 30.6.2021 asti. Poikkeuksena olivat pääomitustukiin tehdyt joustot, jotka olivat alun perin voimassa kesäkuun 2021 loppuun ja joita jatkettiin 30.9.2021 saakka.
  • Komission uudella päätöksellä kaikkien tukimuotojen voimassaolo jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Lisätiedot: 
kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026

 
Sivun alkuun