Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Närmare 34 miljoner euro i innovationsstöd för skeppsbyggnad

Arbets- och näringsministeriet
21.11.2019 13.54
Pressmeddelande
Katri Kulmuni

Regeringen föreslår i den kompletterande budgetpropositionen för 2020 en bevillningsfullmakt på 33,9 miljoner euro avsett för innovationsstöd för skeppsbyggnad. Det beräknas att stödet beviljas för 5–6 skeppsbyggnadsprojekt. – Den finländska skeppsbyggnadsindustrins internationella konkurrenskraft baserar sig på specialisering, innovationer och hög kompetens. De nu beslutade tilläggssatsningarna bidrar till att konkurrenskraften upprätthålls, säger näringsminister Katri Kulmuni.

Av finansieringen är 20 miljoner euro ombudgetering av anslag som reserverats tidigare och 13,9 miljoner euro tilläggsfinansiering.

Innovationsstödet för skeppsbyggnad gör det möjligt för den finländska skeppsbyggnadsindustrin att göra satsningar på att utveckla nya innovationer och därmed stärka branschens internationella konkurrenskraft.

– Innovationsstödet har haft betydande effekt för tryggandet av arbetsplatserna inom varvsindustrin och genomförandet av stora exportaffärer. Därför är det ytterst viktigt att upprätthålla dessa satsningar och bidra till en ljus framtid för skeppsbyggnaden, fortsätter näringsminister Kulmuni.

Ytterligare upplysningar:
Arttu Karila, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 341 6615

Tillbaka till toppen