Hoppa till innehåll

Proposition om mätning och fakturering av uppvärmning, kylning och lägenhetsspecifik vattenförbrukning till riksdagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 13.29
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade den 17 juni 2020 till riksdagen ett lagförslag som ska reformera mätningen och faktureringen av fjärrvärme, fjärrkyla och vatten.

Syftet med reformen är att främja energisparande genom att styra hushållens förbrukning av vatten och värmeenergi i en energieffektivare riktning. Samtidigt kommer faktureringen att börja basera sig på den faktiska förbrukningen, och tillgången till information om energiförbrukningen säkras.

Förslaget har att göra med genomförandet av ändringen i EU:s energieffektivitetsdirektiv.  Statsrådet föreslår ändringar i energieffektivitetslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om hyra av bostadslägenhet, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravabegränsningslagen och lagen om bostadsrättsbostäder. Lagändringarna avses träda i kraft den 24 oktober 2020.

Vattenräkningen ska i fortsättningen basera sig på den lägenhetsspecifika förbrukningen

Enligt lagförslaget ska den ersättning som tas ut för vatten baseras på den faktiska vattenförbrukningen för varje lägenhet. Efter att lagen trätt i kraft ska fakturering enligt förbrukning uppmätt med fjärravläsbara mätare alltid tillämpas i nya husbolag. Gamla husbolag ska övergå till fakturering enligt förbrukning allt eftersom ändamålsenliga fjärravläsbara vattenmätare installeras i dem i samband med stambyte efter lagens ikraftträdande. 

I en stor del av husbolagen är vattenavgiftsvederlaget för tillfället baserat på till exempel antalet boende i en lägenhet eller enhetskostnaden för vatten per yta. Den ersättning för vatten som hyresvärden tar ut av hyresgästen är ofta baserad på en fast vattenavgift. Installering av vattenmätare som mäter vattenförbrukningen i varje lägenhet blev obligatoriskt i nya byggnader redan 2011 och i samband med stambyte 2013.

Aktieägaren i ett bostadsaktiebolag, hyresgästen och bostadsrättshavaren ska i samband med uttaget av den ersättning som tas ut för vatten ges information om den uppmätta vattenförbrukning som utgör grund för faktureringen och om andra grunder för fastställande av faktureringen. Avsikten är att det genom förordning av statsrådet ska utfärdas närmare bestämmelser om den information som ska ges.

Ändringar av mätningen och faktureringen av uppvärmning och kylning

Den fjärrvärme och fjärrkyla som levereras till nya byggnader ska avläsas med fjärravläsbara mätare. Redan installerade mätare för fjärrvärme och fjärrkyla ska göras fjärravläsbara eller ersättas med fjärravläsbara mätare senast den 31 december 2026.

Skyldigheten för försäljaren av fjärrvärme att lämna förbruknings- och bränsleuppgifter till sina kunder ska utvidgas. Kunden bör få uppgifter om sin energiförbrukning, klimatpåverkan av sin förbrukning, bränslen för energiproduktionen samt jämförelseuppgifter om andra likadana konsumenters energiförbrukning i fakturan eller till exempel via internet.

Närmare bestämmelser om fördelningen av kostnaderna för förbrukningen av värme, kyla och vatten kommer att utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ytterligare information:
Eriika Melkas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7134
Pia Kotro, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7229
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 029 515 0558 (lagen om bostadsaktiebolag)
Johanna Hossa, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn. 029 515 0195 (lagen om hyra av bostadslägenhet

Tillbaka till toppen