Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Begäran om utlåtande över förslag till lagändringar för att förbättra skyddsarrangemangen vid användningen av kärnkraft

Arbets- och näringsministeriet
15.11.2018 12.59
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har den 14 november 2018 skickat ett utkast till en proposition om ändring av kärnenergilagen och säkerhetsutredningslagen ut på remiss. Det viktigaste målet med propositionen är att förbättra kärn- och strålsäkerheten genom utveckling av bestämmelserna om skyddsarrangemang.

I propositionen föreslås det att särskilt bestämmelserna om säkerhetspersonalen ändras, så att bestämmelserna till en stor del lyfts upp på lagnivå i enlighet med vad som förutsätts i grundlagen. Säkerhetspersonalens befogenheter föreslås bli utvidgade så att de omfattar utöver anläggningsområdet dessutom också transporterna av kärnämnen och kärnavfall.

Det föreslås också att till kärnenergilagen fogas bestämmelser om ingripande i obemannade luftfartygs, dvs. drönares, färd och om läkares anmälningsrätt, om denne anser att en person utgör en kärn- eller strålsäkerhetsrisk.

Begäran om utlåtande hittas på webbadressen: https://www.lausuntopalvelu.fi

Utlåtandet ska lämnas senast den 9 januari 2019.

Ytterligare information:
Outi Slant, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7161, [email protected]

Tillbaka till toppen