Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö lakimuutoksista ydinturvallisuuden turvajärjestelyjen parantamiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2018 12.59
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt 14.11.2018 lausunnolle esitysluonnoksen ydinenergialain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta. Esityksen keskeisenä tavoitteena on ydin- ja säteilyturvallisuuden parantaminen turvajärjestelyjä koskevia säännöksiä kehittämällä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erityisesti turvahenkilöitä koskevia säännöksiä, joita suurelta osin saatetaan lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Turvahenkilöiden toimivaltuuksia ehdotetaan laajennettavaksi laitosalueen lisäksi myös ydinaineen ja ydinjätteiden kuljetuksiin.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset pienoiskoptereiden eli droonien kulkuun puuttumisesta ja lääkärin ilmoitusoikeudesta, jos hän katsoo henkilö olevan vaaraksi ydin- tai säteilyturvallisuudelle.

Lausuntopyyntö on verkossa ositteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntoja pyydetään 9.1.2019 mennessä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Outi Slant, TEM, puh. 029 504 7161, [email protected]

 
Sivun alkuun