Hoppa till innehåll
Media

Lintilä: Ändringar i tidpunkten för skolornas lov bör övervägas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2017 10.00
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä anser att det är värt att överväga att ändra tidpunkten för skolornas lov med en vecka eller två för att den ska vara bättre anpassad till det moderna samhället och familjernas behov. En ändring skulle också innebära att tidpunkterna för loven bättre följer semestertidpunkterna i Centraleuropa.

Vid en presskonferens som hölls i Björneborg fredagen den 18 augusti 2017 sade Lintilä att arbets- och näringsministeriet är redo att inleda en utredning om vilka ekonomiska konsekvenser det skulle innebära för turistnäringen att ändra tidpunkten för sommarlovet.

– Det har även tidigare gjorts utredningar om ändringar av tidpunkterna för skolloven, men de har inte gjorts ur turismfrämjandets eller samhällsekonomins perspektiv. Frågan bör utredas även ur denna synvinkel. Skolstarten infaller nu mitt under den bästa semestersäsongen, sade Lintilä.

Sommarlovets nuvarande tidpunkt ger andra länder en konkurrensfördel

Turismen är en viktig och sysselsättande näring i hela landet. Den är också obestridligen en av framtidens tillväxtbranscher. I Central- och Sydeuropa, som är viktiga marknadsområden för Finland, infaller loven och semestersäsongen huvudsakligen i augusti och delvis i september.

– Med den nuvarande tidpunkten för skolloven ger vi våra konkurrentländer en klar konkurrensfördel. Skolstarten gör att inrikesturismen minskar redan i början av augusti. På grund av detta minskar många turismtjänster sin kapacitet eller stänger helt just när det rör sig mest utländska turister i Finland. Att förlänga säsongen genom att skjuta fram skolstarten vore mycket viktigt för turistnäringen i Finland, säger Lintilä.

– Frågan har också en större samhällelig betydelse. Eventuella ändringar av tidpunkten för skolornas lov kräver noggrant övervägande och noggrann utredning av anknytande frågor. Jag hoppas på en öppen offentlig debatt om saken, fortsätter Lintilä.

Turistnäringens intressebevakare har redan i 25 års tid talat för att tidpunkten för skolornas lov borde ändras. Frågan har lyfts med några års mellanrum, men inga åtgärder har vidtagits. I augusti ifjol registrerades 670 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var näst mest efter juli, då det registrerades 718 323 stycken.

Ytterligare upplysningar:
Nina Vesterinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7013
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250

Tillbaka till toppen