Hoppa till innehåll

Tilläggsstöd till kommuner för mottagning av flyktingar i akuta fall

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2016 13.00
Nyhet

Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia2-projekt för att ta emot flyktingar i akuta fall i kommunerna 2016.

Genom tilläggsstödet stärks kommunernas beredskap att erbjuda specialtjänster som nyanlända akuta fall eventuellt behöver.  Det behövs fler kommunplatser för akuta fall: av dem som valdes till Finland 2015–2016 väntar 47 fortfarande på kommunplats.
För att kunna ansöka om tilläggsstödet, som betalas ut som statsunderstöd, måste kommunen komma överens med NMT-centralen om att 2016 ta emot en grupp om minst fem personer.  Tilläggsstödets belopp är 1 000 euro/person som tagits emot som akut fall. Stödet ska sökas efter det att personerna flyttat till kommunen.

Mer information på webbplatsen Integration.fi

Tillbaka till toppen