Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finland och Iran undertecknade ett samförståndsavtal om samarbete på energiområdet

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
26.10.2016 15.59
Pressmeddelande

Finland och Iran har undertecknat ett samförståndsavtal om samarbete på energiområdet i samband med president Sauli Niinistös officiella besök den 26 oktober 2016. Avtalet undertecknades av utrikeshandels- och biståndsminister Kai Mykkänen med fullmakt av näringsminister Olli Rehn.

För utarbetandet av avtalet på den finska sidan svarade arbets- och näringsministeriet i samarbete med industrin inom sektorn.

Syftet med dokumentet är att utveckla det tekniska och ekonomiska samarbetet mellan Finland och Iran på energiområdet samt främja finländska företags tillträde till den iranska marknaden, som håller på att öppna sig.

Fokusen i dokumentet ligger på utveckling av samarbetet på områdena förnybar energi och teknik som förbättrar energieffektiviteten. Iran har som mål att höja energieffektiviteten bl.a. genom att modernisera den föråldrade infrastrukturen, effektivisera energianläggningarnas verksamhet och förbättra eldistributionsnätet. Dessutom har Iran förbundit sig att öka andelen förnybar energi, och landet söker lösningar som innebär en mer miljövänlig hantering av avfallet och utnyttjande av avfallet som energikälla. Finland kan erbjuda lösningar bl.a. på ovan nämnda utvecklingsutmaningar.

Utöver främjandet av handeln och investeringarna mellan länderna samt kartläggningen av finansieringsmöjligheterna blir det aktuellt även med andra former av samarbete bl.a. besök av experter. Det praktiska arbetet, som sker i arbetsgrupper, bidrar till nätverksbildningen mellan företag och myndigheter och till utvecklingen av gemensamma projekt.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 410 4909
Pasi Rajala, utrikeshandels- och biståndsministerns specialmedarbetare, tfn 040 046 4393
Mari Hakkarainen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 434 4933

Kai Mykkänen Olli Rehn
Tillbaka till toppen