Hoppa till innehåll

Man vill förlänga företagarnas temporära rätt till arbetsmarknadsstöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 14.03
Pressmeddelande

Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på lindrigare villkor än normalt på grund av coro-naviruspandemin. På grund av det försämrade coronaläget lämnade regeringen torsdagen den 20 januari 2022 en proposition till riksdagen genom vilken den temporära ändringen fortsätts.

En person som har varit sysselsatt på heltid som företagare har i regel rätt till arbetslöshetsförmån när företagsverksamheten har upphört helt och hållet. Under coronatiden har företagare temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd, om heltidsarbetet har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronapandemin.

De begränsningsåtgärder som tagits i bruk på grund av det försämrade pandemiläget försvårar på nytt idkandet av näring. Därför föreslår regeringen på nytt en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa på motsvarande sätt som tidigare.

Eftersom propositionen har beretts i brådskande ordning har ingen öppen remissbehandling ordnats. Arbets- och näringsministeriet skickade dock en begäran om kommentarer bland annat till dem som verkställer systemet med utkomstskydd för arbetslösa samt till centrala arbetslivsorganisationer och Finlands Kommunförbund.

Den temporära ändringen gäller till utgången av februari 2022. På basis av ändringen kan arbetsmarknadsstöd betalas för tiden januari–februari. För att få arbetsmarknadsstöd förutsätts bland annat att företagaren är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. På grund av den retroaktiva tillämpningen av ändringen är det möjligt att avvika från denna förutsättning fram till den 15 februari 2022. Närmare anvisningar kommer på TE-tjänsternas webbplats.

Den första motsvarande temporära ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft den 8 april 2020 och dess giltighetstid förlängdes flera gånger under den fortsatta coronaviruspandemin. Den senaste temporära ändringen gällde till och med den 30 november 2021.

Ytterligare information:

Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372 (frågor till arbetsministern)
Timo Meling, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9084 (mediernas frågor om arbetsmarknadsstöd)

Tillbaka till toppen