Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturutsikterna för turistbranschen fortsättningsvis mycket positiva

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2017 12.46
Pressmeddelande

Uppsvinget inom turismen har varit synligt redan en tid. SMF-företagen i branschen bedömer att de allmänna konjunkturutsikterna för den närmaste tiden är klart positiva och till och med bättre än våren 2017. Nästan hälften (48 %) av företagen uppskattar att konjunkturerna blir bättre inom det närmaste året.

Åtta procent av företagen inom turistbranschen anser att de är starkt tillväxtorienterade och 39 procent har som mål att växa i mån av möjlighet.

−Turistföretagen har gjort de största tillväxtsatsningarna på investeringar, lansering av nya tjänster, personalutbildning och rekrytering av ny personal, berättar turistbranschens branschchef Susanna Jänkälä från NTM-centralen i Norra Österbotten.

Uppgifterna framgår av den SMF-företagsbarometer som arbets- och näringsministeriet, Finnvera och Företagarna i Finland publicerar två gånger om året. I rapporten granskas de små och medelstora företagens konjunkturförväntningar, tillväxt och förnyelse, internationalisering, utvecklingsbehov och -hinder inom olika branscher samt digitaliseringen inom affärsverksamheten.

När det gäller antalet anställda är konjunkturutsikterna inom turistbranschen något sämre än ifjol våras. En sjättedel av företagen förutspår fortsättningsvis att antalet anställda kommer att öka inom det närmaste året, medan vart tionde företag förutspår att behovet av arbetskraft minskar. De utmaningar som är förenade med tillgången på kompetent arbetskraft har identifierats och lösningar på dem söks med hjälp av olika försök.

Affärsverksamheten inom turistbranschen är tämligen internationell, och utlänningarnas övernattningar ökade med nästan 15 procent i september. Vart fjärde företag som svarade på SMF-barometerundersökningen har internationella kunder. Hos 39 procent av dessa företag härstammar över hälften av omsättningen från den internationella handeln. Det finns dock ganska stora skillnader mellan företagen.

Jämfört med övriga branscher framträder försäljning och marknadsföring som klara utvecklingsobjekt hos SMF-företagen inom turistbranschen. Också personalutveckling och nätverkande betraktas som viktiga utvecklingsbehov. Företagen inom turistbranschen anser den allmänna kostnadsnivån och byråkratin kring regleringen av företagsverksamheten vara de största hindren för utveckling.

Inom turismen behövs fortsatt utveckling av digitaliseringen. Åtta av tio turistföretag har webbsidor och de sociala medierna används i klart större utsträckning än inom andra branscher. Digitaliseringen kan således utnyttjas ganska väl som marknadsföringsmetod inom turismen. Däremot återstår det ännu mycket att göra när det gäller utvecklingen av de interna produktionsprocesserna hos turistföretagen.

SMF-barometern 2017 för turistbranschen

Ytterligare upplysningar:
Susanna Jänkälä, branschchef, Norra Österbottens NTM-central, tfn 029 503 7056
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 029 506 3681

Tillbaka till toppen