Hyppää sisältöön

Matkailualan suhdannenäkymät edelleen erittäin positiiviset

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2017 12.46
Tiedote

Matkailun noususuhdanne on ollut näkyvissä jo jonkin aikaan. Alan pk-yritykset arvioivat lähiaikojen yleiset suhdannenäkymät edelleen selvästi positiivisiksi, ja jopa paremmiksi kuin keväällä 2017. Yrityksistä liki puolet (48 %) arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana.

Matkailualan yrityksistä kahdeksan prosenttia arvioi olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 39 prosenttia pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan.

– Suurimmat kasvupanostukset matkailuyrityksissä ovat kohdistuneet investointeihin, uusien palveluiden lanseeraamiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja uuden henkilöstön palkkaamiseen, kertoo matkailualan toimialapäällikkö Susanna Jänkälä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön, Finnveran ja Suomen Yrittäjien pk-yritysbarometrista, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Raportissa tarkastellaan eri toimialojen pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittämistarpeita ja -esteitä sekä digitaalisuutta liiketoiminnassa.

Henkilökunnan määrän osalta matkailun suhdannenäkymät jäävät hieman viime kevättä heikommiksi. Edelleen kuudesosa yrityksistä arvioi työvoiman määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana, kun joka kymmenes arvio työvoiman tarpeen vähenevän. Osaavan työvoiman saamiseen liittyvät haasteet onkin tunnistettu ja siihen etsitään ratkaisuja erilaisten kokeilujen avulla.

Matkailun liiketoiminta on varsin kansainvälistä, ja ulkomaisten yöpyjien määrä kasvoi tammi-syyskuussa 2017 lähes 15 prosenttia. Pk-barometriin vastanneista yrityksistä joka neljännellä on kansainvälisiä asiakkaita. Näistä 39 prosentilla yli puolet liikevaihdosta tulee kansainvälisestä kaupasta. Yritysten väliset erot ovat kuitenkin varsin suuria.

Matkailualalla pk-yritysten kehittämistarpeista myynti ja markkinointi erottuvat selvästi muista toimialoista. Myös henkilöstön kehittäminen ja verkostoituminen nähdään merkittävinä kehittämistarpeina. Pahimpina kehittämisen esteinä matkailuyritykset näkevät yleisen kustannustason sekä yritystoiminnan sääntelyn byrokratian.

Matkailussa digitaalisuuden kehittäminen on edelleen tarpeen. Kahdeksalla kymmenestä matkailuyrityksestä on verkkosivut ja sosiaalisen median käyttäminen on erittäin selvästi muita toimialoja yleisempää. Digitaalisuutta osataankin matkailussa käyttää markkinointikeinona melko hyvin. Matkailuyritysten sisäisten tuotantoprosessien kehittämisessä on sen sijaan vielä paljon tekemistä.

Matkailualan pk-yritysbarometri 2017

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Susanna Jänkälä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 7056
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 029 506 3681

 
Sivun alkuun