Hoppa till innehåll

Metaller utvinns i rekordtakt i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2018 13.30
Pressmeddelande

Metallmalmer utvinns nu mer än någonsin tidigare i den finska gruvdriftens historia. Utvinningen av metallmalmer har ökat med 13 procent och utvinningen av industrimineraler med 7 procent sedan 2016. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om gruvbranschen som publicerades den 21 november.

Investeringarna i gruvdrift och malmletning fortsatte öka under 2017. De totala investeringarna inom utvinning av metallmalmer uppgick under 2017 till cirka 480 miljoner euro, vilket är en klar ökning från året innan. Gruvornas investerings- och utvecklingsprogram för de närmaste åren är värda cirka en miljard euro.

Batterimineraler väcker mycket intresse för närvarande. Intresset syns framför allt i form av ett ökat antal ansökningar om malmletningstillstånd för kobolt och litium.

– Energiomställningen och klimatmålen ökar behovet av råvaror i avsevärd grad. Vi har utmärkta möjligheter att dra nytta av detta och höja malmernas förädlingsvärde i Finland. Staten är beredd att främja utvecklingen av en finländsk värdekedja inom batteritillverkning och att driva fram satsningar på den, när det gäller såväl forskning och produktutveckling, företags verksamhetsbetingelser som investeringar, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Även den cirkulära ekonomin, som överskrider gränserna mellan industrins värdekedjor, medför nya möjligheter för gruv- och metallförädlingsindustrin. Utnyttjande av biprodukter från processindustrin undersöks vid flera gruvor.

Vid gruvan i Kittilä har det under hösten gjorts ett pilotförsök med användning av geopolymerer i täckningskonstruktioner. Geopolymererna ska ersätta cement. Ferrovan Oy förbereder en fabrik som ska behandla vanadinhaltigt stålslagg från SSAB:s fabriker i Brahestad och Luleå och framställa ferrovanadin av det. Ferrovanadin används som legeringsämne vid tillverkning av särskilt hållfasta typer av stål.

Att förutse de globala marknadsutsikterna för metaller och andra mineralvaror är utmanande i fråga om både efterfrågan och utbud.

– Det världspolitiska läget är i många avseenden spänt, och många enskilda faktorer kan tillsammans eller för sig inverka betydligt på bland annat världsmarknadspriserna och tillgången på metaller. Den positiva ekonomiska utvecklingen och efterfrågan på metaller och mineraler har en direkt inverkan på branschens förbättrade läge, berättar rapportens sammanställare, branschchefen Heino Vasara från närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

Nya gruvor planeras

Inom gruv- och utvinningsindustrin var aktiviteten återigen livlig under 2017. Mest malm utvanns vid Terrafames gruva i Sotkamo. Totalt var brytningen (malm och gråberg) som störst vid gruvan Boliden Kevitsa, och den största industrimineralgruvan var Siilinjärvi gruva.

Sammanlagt nio metallmalmgruvor och 27 industrimineralgruvor var verksamma i Finland 2017.

Många malmletnings- och gruvprojekt pågår. Av dessa har Sotkamo Silver Ab:s projekt kommit längst. Det planeras att fyra tidigare stängda gruvor ska öppnas på nytt, och dessutom pågår fem andra gruvprojekt.

Branschrapporten om gruvbranschen 2018 offentliggjordes den 21 november 2018 på mässan FinnMateria 2018 i Jyväskylä. I rapporten behandlas nuläget och framtidsutsikterna för branschen.

Branschrapport om gruvbranchen (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Heino Vasara, branschchef, NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 039 698
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 1316

Tillbaka till toppen