Hyppää sisältöön

Metalleja louhitaan Suomessa ennätystahtiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2018 13.30
Tiedote

Metallimalmeja louhitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomen kaivoshistoriassa. Metallimalmien louhinta kasvoi 13 prosenttia ja teollisuusmineraalien louhinta kasvoi 7 prosenttia vuodesta 2016. Tiedot käyvät ilmi 21.11. julkaistusta kaivosalan toimialaraportista.

Investoinnit kaivostoimintaan ja malminetsintään jatkoivat kasvua vuonna 2017. Kokonaisinvestoinnit metallimalmien louhinnan toimialalla olivat vuonna 2017 noin 480 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta enemmän. Kaivosten julkaisemat investointi- ja kehittämisohjelmat lähivuosille ovat noin miljardin euron tasolla.

Akkumineraalit herättävät tällä hetkellä paljon kiinnostusta. Kiinnostus näkyy varsinkin koboltin ja litiumin malminetsintälupahakemusten määrän kasvuna.

− Energiamurros ja ilmastotavoitteet lisäävät raaka-aineiden tarvetta merkittävästi. Suomella on erinomaiset edellytykset hyötyä tästä ja nostaa malmien jalostusarvoa kotimaassa. Valtio on valmis edistämään suomalaisen akkuvalmistuksen arvoketjun kehittymistä ja viemään eteenpäin siihen liittyviä panostuksia, niin tutkimuksen ja tuotekehityksen, yritysten toimintaedellytysten kuin investointienkin osalta, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Teollisuuden arvoketjut ylittävä kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia kaivos- ja metallinjalostusteollisuuteen. Prosessiteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä tutkitaan useissa kaivoskohteissa.

Kittilän kaivoksella on syksyllä tehty geopolymeerin peittorakennepilotti. Geopolymeerillä korvataan sementtiä. Ferrovan Oy valmistelee tehdasta, joka käsittelee SSAB Raahen ja Luulajan terästehtaiden vanadiinipitoista teräskuonaa ja tuottaa siitä ferrovanadiinia. Ferrovanadiinia käytetään seosaineena, kun valmistetaan erikoislujia teräslaatuja.

Metallien ja muiden mineraalihyödykkeiden globaalien markkinanäkymien ennakoiminen on haastavaa sekä kysynnän että tarjonnan osalta.

− Maailmanpoliittinen tilanne on monessa mielessä jännitteinen, ja monet yksittäiset tekijät voivat yhdessä tai erikseen vaikuttaa merkittävästi muun muassa metallien maailmanmarkkinahintoihin ja saatavuuteen. Positiivinen talouskehitys ja metallien ja mineraalien kysyntä vaikuttavat suoraan toimialan parantuneeseen tilanteeseen, kertoo raportin konnut toimialapäällikkö Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta.

Uusia kaivoksia on suunnitteilla

Kaivannaisteollisuudessa oli jälleen runsaasti aktiviteettia vuonna 2017. Malminlouhinnan määrä oli suurin Terrafamen Sotkamon kaivoksessa. Kokonaislouhinnan (malmi ja sivukivi) määrä oli suurin Bolidenin Kevitsan kaivoksessa, ja suurin teollisuusmineraalikaivos oli Siilinjärvi.

Suomessa toimi vuonna 2017 yhdeksän metallimalmikaivosta ja 27 teollisuusmineraalikaivosta.

Monia malminetsintä- ja kaivoshankkeita on käynnissä. Näistä Sotkamo Silver Oy:n hanke on pisimmällä. Uudelleen avattavaksi suunnitellaan neljää aiemmin suljettua kaivosta, ja muita kaivoshankkeita on viisi.

Kaivosalan vuoden 2018 toimialaraportti julkaistiin 21.11.2018 Jyväskylässä FinnMateria 2018 -messuilla. Raportti käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kaivosalan toimialaraportti 2018 

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, puh. 029 503 9698
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 0295 064 926
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 050 396 1316

 
Sivun alkuun