Hoppa till innehåll
Media

Mika Palosaari utnämnd till direktör för ansvarsområdet N vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2023 10.39
Pressmeddelande
Mika Palosaari

Arbetsminister Tuula Haatainen har utnämnt Mika Palosaari till tjänsten som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten för tiden 1.5.2023–30.4.2028.

Palosaari har varit direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå sedan 2018. Tidigare har Palosaari varit kontaktchef vid Vasa universitet och i chefsuppgifter inom den privata sektorn. Han är ekonomie magister.

NTM-centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Direktören har till uppgift att leda ansvarsområdet och att särskilt svara för att de resultatmål för verksamheten som har överenskommits med de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen uppnås. 

Arbets- och näringsministeriet svarar tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och undervisnings- och kulturministeriet för sektorstyrningen av ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. Till uppgiftsområdet för ansvarsområdet N hör bland annat uppgifter som gäller främjande av företagande och näringsverksamhet, innovationer och internationell affärsverksamhet, invandring och integration, fungerande arbetsmarknad, tillgången på kompetent arbetskraft, kunnande och kultur samt utveckling av landsbygden och främjande av fiskerinäringen.

Tjänsten söktes av 17 personer.

Ytterligare information
Tapani Mattila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0066

Tillbaka till toppen