Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lindström: Sysselsättningsservicen för dem som sagts upp från universitet tryggas genom nationell finansiering

Arbets- och näringsministeriet
3.2.2017 9.59
Pressmeddelande

Enligt Europeiska kommissionens färska ställningstagande ska stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan Europeiska globaliseringsfonden, EGF) inte beviljas för användning i samband med uppsägningar inom den offentliga sektorn. Finland har således tagit tillbaka sin ansökan till Europeiska globaliseringsfonden om stöd för finansiering av arbetsförmedlingstjänster för dem som sagts upp från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Enligt Europeiska kommissionen är sambandet med den ekonomiska krisen i fråga om offentliga sektorns projekt för avlägset för att det skulle vara motiverat att bevilja EGF-stöd. Finland är inte den enda medlemsstat som har uppmanats att ta tillbaka sin ansökan om stöd till uppsägningar inom den offentliga sektorn före behandlingen av ärendet i EU:s institutioner.

− Det viktigaste är att vi kan garantera dem som sagts upp från universitet fungerande tjänster och åtgärder som främjar deras möjligheter till ny sysselsättning. Vi förband oss att ordna servicen redan i det skede då ansökningen bereddes och vi kommer att hålla vårt löfte, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Sysselsättningsservicen ska finansieras med nationella medel. Kostnaderna för ordnandet av servicen kommer att vara lägre än vad som uppskattades i EGF-stödansökan, eftersom de som sagts upp från universitet inte sökt sig till service så ofta som förväntades.

Samarbetet med Europeiska globaliseringsfonden fortsätter

Finland ämnar ansöka om EGF:s stöd också i fortsättningen. Onsdagen den 1 februari 2017 inlämnade Finland en ansökan till Europeiska globaliseringsfonden om stöd till dem som sagts upp från Microsoft. Avsikten är att man genom finansieringen stöder cirka tusen f.d. Microsoftanställda. Beloppet av stöd som ansökts hos Europeiska kommissionen är 5,8 miljoner euro.

− Genom EGF-åtgärder kan vi på ett bra sätt ingripa i stora strukturella förändringar som sätter vissa regioner och branscher i en alltför svår situation. Sysselsättningsmöjligheterna inom IKT-branschen finns nu särskilt vid små och medelstora företag, där å andra sidan kraven förändras mycket snabbt. Genom EGF-stödet säkerställs att de uppsagda snabbt får tillgång till olika väglednings-, rådgivnings- och utbildningstjänster, konstaterar minister Lindström.

Det ansökta stödet ska användas till servicen för dem som sagts upp från Microsoft år 2016. I oktober 2016 fick Finland ett beslut från EU om finansiering som används för att stöda dem som sagts upp från Microsoft år 2015.

Under våren 2017 ämnar Finland dessutom lämna in en ansökan om EGF-stöd för dem som sagts upp från Anttila och Stockmann.

EU:s medfinansiering utgör 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent av EGF-stödet. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och främjande av företagandet, vid stora strukturella förändringar.

Mer information om fonden på webbadressen: www.egr.fi

 Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5740 236
Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 456 2547

Tillbaka till toppen