Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä: Samarbetet mellan offentlig och privat sektor i nyckelposition vid reformeringen av innovationspolitiken

Arbets- och näringsministeriet
9.1.2019 10.01 | Publicerad på svenska 10.1.2019 kl. 13.26
Pressmeddelande

Till följd av utvecklingen under de senaste åren har Finlands internationella konkurrenskraft försämrats. Teknologi- och innovationsfinansieringen har skurits ned kraftigt och samarbetet mellan olika aktörer har minskat. Detta framgår av den rapport, Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla (Tryggande av Finlands konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt på 2020-talet), som utredningsmannen, professor Erkki Ormala, har sammanställt.

— Rapporten innehåller ett klart budskap. Finlands ställning som ett attraktivt etableringsland för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ska stärkas för att vi också fortsättningsvis ska stå i främsta ledet av utvecklingen. Det att våra företag flyttar sina forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheter utomlands är en oroväckande tendens, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Till Finlands starka sidor har traditionellt hört ett förtroendefullt samarbete mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn (public-private partnership). Under de senaste åren har samarbetet börjat förvittra, konstateras det i Ormalas rapport. Enligt minister Lintilä ska stärkande av samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn således utgöra kärnan i reformeringen av innovationspolitiken.

— Företagen är inte kapabla att ensamma, utan bidrag från myndigheterna, genomföra systemiska innovationer. De tenderar att etablera sig på sådana ställen där samarbetsnätverken, attityderna och stöden för innovationssystem är de mest gynnsamma. Det är den offentliga sektorns uppgift att se till att det finns en fördelaktig verksamhetsmiljö och lagstiftning som gynnar innovation, fastslår ministern.

— Det är viktigt att finansiering riktas just till sådant samarbete, fortsätter minister Lintilä.

Förra hösten fattade regeringen beslut vars mål var att stoppa den nedåtgående trenden för forsknings- och innovationsfinansiering. Forsknings- och innovationsrådet, som verkar under ledning av statsministern, har uppställt som mål att fram till 2030 höja investeringarna i forskning och utveckling till fyra procent av bruttonationalprodukten.

— Jag anser det vara viktigt att företagen får ett starkt budskap om förutsägbar utveckling som man kan bygga på, säger Lintilä.

Den 5 juni 2018 tillsatte näringsminister Mika Lintilä professor Erkki Ormala från Aalto-universitetet som utredare för att göra en bedömning av statliga åtgärders tillräcklighet och relevans i fråga om resurserna för tillämpad forskning samt av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s roll inom främjandet av sådan forsknings- och innovationsverksamhet som betjänar näringslivet.  Utredningens mål var att ta fram motiverade förslag till statens åtgärder för att satsningarna på innovation åter ska börja öka.

Ytterligare information:
professor Erkki Ormala, Aalto-universitetet, [email protected], tfn  040 749 2779
Ilona Lundström, överdirektör, ANM, [email protected], tfn 029 50 47186

Tillbaka till toppen